Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2309:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC
Reagents-Methods for the determination of water

Tiêu chuẩn này quy định những phương pháp sau đây để xác định hàm lượng nước trong thuốc thử vô cơ và hữu cơ:

a) Phương pháp Fise áp dụng khi hàm lượng nước trong lượng cân của chất pha chế trong khoảng 0,000500,05 g.

b) Phương pháp sấy trong máy điều nhiệt áp dụng khi hàm lượng nước trong lượng cân của chất pha chế đem thử không nhỏ hơn 0,001 g.

c) Phương pháp cất với dung môi hữu cơ ( phương pháp Din-Sta) áp dụng khi hàm lượng nước trong lượng cân của chất pha chế đem thử trong khoảng 0,3-10 g.

I. NHỮNG CHỈ DẪN CHUNG

1.1Để chuẩn bị các dung dịch, cân lượng cân chất pha chế, cũng như lượng cân các thuốc thử, nếu không có chỉ dẫn nào đặc biệt trong tiêu chuẩn áp dụng cho chất pha chế đem phân tích hoặc lấy theo thể tích với độ chính xác đến 1 %.

1.2 Chọn phương pháp và điều kiện phụ xác định phải được nêu trong tiêu chuẩn áp dụng cho thuốc thử.

1.3 Để xác định nước, tất cả các bình đem dùng đều phải được làm sạch nước đến mức tốt nhất; dùng rượu etylíc và axeton để tráng bình có ...