Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 18:1979

NATRI BISUNPHIT

Natri bisunphit ở dạng dung dịch mầu vàng chanh.

Công thức hoá học: NaHSO3

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Natri bisunphít phải phù hợp tới các mức quy định trong bảng:

Tên các chỉ tiêu

Mức

1.1 Tỷ trọng dung dịch ở 200C.g/cm3

1.31

1.2 Hàm lượng (phần trăm) Natri bisunphit tính ra SO2, không nhỏ hơn

22,5

...