Thủ tục hành chính: Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS114
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng; Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (Bên cho thuê nhà ở)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ; Hợp đồng thuê nhà ở công vụ của Chính phủ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng