Thủ tục hành chính: Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS117
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Văn phòng Bộ hoặc đơn vị có chức năng quản lý nhà của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương); đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ; Hợp đồng thuê nhà ở công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng