Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS115
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Xây dựng; Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 tháng kể từ ngày Quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi nhà ở công vụ; Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng