Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/TB-BCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NGÔ VĂN QUÝ - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(tại Phiên họp số 54)

16h00 ngày 14/8/2020, tại trụ sở UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo Thành phố) đã tổ chức họp Phiên thứ 54 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chủ trì nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố. Tại điểm cầu địa phương có Giám đốc các bệnh viện của Thành phố; Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

I. Thông tin về tình hình dịch bệnh

1. Trên Thế giới: Tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn hết sức phức tạp. Từ ngày 12 - 14/8, ghi nhận thêm 536.671 ca mắc và 11.320 ca tử vong. Lũy tích 21.072.125 ca mắc và 757.471 ca tử vong.

2. Tại Việt Nam: Số người nhiễm mới hàng ngày vẫn cao. Từ ngày 12 - 14/8, ghi nhận thêm 45 ca mắc và 4 ca tử vong. Trong đó có 39 ca ngoài cộng đồng và 6 ca nhập cảnh được cách ly tập trung. Lũy tích đợt 3 (từ ngày 25/7 đến 14/8/2020), có 494 ca mắc và 21 ca tử vong. Trong đó 442 ca ngoài cộng đồng và 52 ca nhập cảnh được cách ly tập trung.

3. Tại Hà Nội: Lũy tích đợt 3 (từ ngày 25/7 đến 14/8/2020), có 30 ca mắc COVID-19. Trong đó 08 ca ngoài cộng đồng và 22 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Có 6 ổ dịch, đã được các địa phương triển khai tích cực việc truy vết, cách ly, xét nghiệm. Dự báo trong những ngày tới có thể vẫn tiếp tục có người lây nhiễm COVID-19 mới.

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Cần tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh với tinh thần quyết liệt nhưng cần bình tĩnh, tự tin, không hoang mang và tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Công tác xét nghiệm RT PCR để phát hiện Covid-19 vẫn là quan trọng nhất.

Cụ thể Ban Chỉ đạo Thành phố giao các đơn vị:

1. UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn

- Thực hiện quyết liệt, triệt để chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống COVID-19. Xử phạt nghiêm những trường hợp không thực hiện theo quy định. Thành phố sẽ có những đoàn kiểm tra liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô và văn bản này là căn cứ để các đoàn rà soát kiểm tra tại các đơn vị.

- Tiếp tục rà soát và truy vết F1, F2 và tổ chức cách ly theo quy định, tăng cường quản lý các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Cập nhật thường xuyên thông tin chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh để hướng dẫn người dân triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Y tế

- Tăng cường kiểm tra tại các cơ sở y tế, đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí về an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm. Kiểm tra lần 1, nếu chưa thực hiện đúng, có văn bản phê bình, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục; sau 3 ngày gửi văn bản phê bình, thực hiện kiểm tra lại nếu chưa thực hiện đúng theo yêu cầu, có văn bản kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc và người đứng đầu các cơ sở y tế. Trường hợp lần 3 kiểm tra mà chưa thực hiện thì xem xét đình chỉ, dừng hoạt động các cơ sở y tế đến khi đảm bảo được công tác an toàn trong phòng, chống dịch trong cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị khẩn trương thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị thiết yếu ngành y tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch của Thành phố, Thành phố đã có phân bổ kinh phí để các đơn vị thực hiện việc này.

- Chủ động phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Y tế để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nghiên cứu thực hiện xét nghiệm các đối tượng khác theo chỉ định để sàng lọc trong cộng đồng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố chủ động phối hợp các quận, huyện, thị xã để cung cấp các mẫu xét nghiệm cho các đơn vị còn thiếu, đảm bảo hoàn thành công tác xét nghiệm trên địa bàn theo đúng tiến độ thời gian.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ văn các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô; chủ trì, phối hợp, chỉ đạo cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo để người dân chủ động, tự giác thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh mà Thành phố đã đề ra. Xác định trong khoảng 10 ngày tới là những ngày trọng điểm trong công tác phòng, chống dịch của cả nước cũng như Thành phố.

4. Sở Ngoại vụ

Hỗ trợ Công an thành phố Hà Nội trong công tác phiên dịch cho người nước ngoài hiện cách ly tại bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

5. Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận huyện thị xã

Chủ động rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền của đơn vị. Đặc biệt là các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 của UBND Thành phố.

Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch; (để báo cáo)
- Đồng chí Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Thành ủy; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- BCĐ phòng, chống dịch Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Cục Quản lý Thị trường Thành phố;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH Hà Nội; Báo: Hànộimới, Kinh tế&Đô thị;
- VPUB: CVP; PCVP Đ.H. Giang;
Phòng: KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXDg.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đăng Định