Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5220/UBND-VX
V/v: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào thành phố; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tiếp tục chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là công tác phòng, chống dịch, với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố cho đến khi tỉnh Hải Dương công bố hết dịch.

- Thành lập lại các Tổ công tác tại các thôn, tổ dân phố để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh; báo ngay chính quyền địa phương nếu phát hiện ra người đến từ vùng dịch, người nhập cảnh trái phép tại nơi cư trú.

- Giao ban hàng ngày về công tác chống dịch bệnh; báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn hoặc để người đến/về từ vùng dịch tại địa phương không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định.

2. Từ ngày 19/8/2020:

- Nhân dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 0lm khi tiếp xúc; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện.

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bia, quán ăn, quán giải khát phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh: Đảm bảo chỗ ngồi cách nhau tối thiểu 0lm, toàn bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, có biển hướng dẫn phòng chống dịch, bố trí dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt cho khách hàng.

- Người dân, công nhân, người lao động đến từ vùng có dịch của tỉnh Hải Dương không được vào thành phố Hải Phòng; nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Những người đang làm việc tại Hải Phòng đề nghị ở lại, không về tỉnh Hải Dương.

- Ủy ban nhân dân các huyện tiếp giáp với tỉnh Hải Dương: An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng: Chỉ đạo đóng cửa các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương và bố trí lực lượng kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

3. Về thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19:

a) Thành lập bổ sung 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ từ 06h00 ngày 19/8/2020, cụ thể như sau:

- Chốt số 1: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão.

- Chốt số 2: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh.

- Chốt số 3: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An.

b) Công an thành phố chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

c) Thành đoàn Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bố trí lực lượng hướng dẫn khai báo y tế điện tử, ứng dụng Bluezone tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

4. Công an thành phố chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự:

- Các trường hợp vi phạm, không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định.

- Các tổ chức, cá nhân đầu cơ tích trữ những nhu yếu phẩm cũng như vật tư y tế; xử lý nghiêm nạn đầu cơ và buôn lậu vật tư y tế.

5. Sở Y tế:

Lập kế hoạch trưng dụng máy xét nghiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; tổ chức xét nghiệm 100% người đến/về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương và những người có nguy cơ mắc bệnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường hơn nữa thời lượng, thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là thông tin về các hình thức xử phạt vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh (không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, không khai báo y tế trung thực...).

7. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí cho các Tổ công tác tại các thôn, tổ dân phố, chốt kiểm soát tại các quận, huyện theo quy định.

8. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 4827/UBND-VX ngày 31/7/2020, số 4931/UBND-VX ngày 05/8/2020, số 5156/UBND-VX ngày 14/8/2020.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Văn phong: TU, Đoan ĐBQH, HĐND TP;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo An ninh HP, Cổng Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
- CPVP;
- Các phòng CV;
- CV: YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng