Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐỘI LIÊN NGÀNH PHẢN ỨNG NHANH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

n cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Thực hiện Kết luận số 1287-KL/TU ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 190/SYT-TCCB ngày 10/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Đội liên ngành phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid - 19) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Đội liên ngành phản ứng nhanh), gồm các thành viên sau:

1. Đội liên ngành phản ứng nhanh số 1

* Đội trưởng: Ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế.

* Đội phó: Ông Cao Xuân Trà, Phó Đội trưởng, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

* Thành viên:

- Ông Phạm Đức Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

- Ông Nguyễn Tấn Duy, Chuyên viên phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Lưu Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Đàm Việt Thanh, Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bà Nguyễn Thị Đông Bình, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng, Sở Ngoại vụ.

- Ông Huỳnh Sơn Thạch, Thanh tra viên, Sở Giao thông vận tải.

- Bà Nguyễn Thúy Khanh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Sở Công Thương.

- Ông Võ Ngọc Dũng, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Phạm Đông Dương, Chuyên viên phòng Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chuyên viên Phòng Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Phan Đức Cường, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh.

- Ông Lê Văn Chính, công chức Chi cục Hải quan các KCN Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh.

- Ông Ngô Tấn Ảnh, Kiểm soát viên chính thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Nguyễn Quyết Thắng, Thiếu tá, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Đỗ Bảo Châu, Đại úy, Phó đồn trưởng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Văn phòng Đại diện tại các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Bùi Quang Tuyến, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đội liên ngành phản ứng nhanh số 2

* Đội trưởng: Ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế.

* Đội phó: ông Trương Quang Đạt, cán bộ phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

* Thành viên:

- Ông Nguyễn Quốc Tân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Trần Thế Phan, Trung tá, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Vũ Hoài Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Võ Văn Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Ông Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bà Trần Thị Kim Nhạn, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ông Đặng Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Tạ Minh Thái, Chuyên viên Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí, Sở Ngoại vụ.

- Ông Đỗ Hoàng Sa, Thanh tra viên, Sở Giao thông vận tải.

- Ông Nguyễn Tài Luật, Chuvên viên phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương.

- Bà Nguyễn Thị Từ Tâm, Chuyên viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng Pháp chế, Cảng vụ Hàng hải tỉnh.

- Ông Lưu Hữu Trọng, Phó Đội trưởng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất.

- Ông Đinh Đức Duy, Kiểm soát viên thị trường, phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Nguyễn Văn Khánh, Đại úy, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Ông Trần Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội liên ngành phản ứng nhanh

1. Thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương. Kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp khắc phục các tồn tại, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp nhận và cách ly, theo dõi y tế đối với những người đến từ các vùng có dịch; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly và các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi đối với các loại hàng hóa, đặc biệt là khẩu trang y tế, thuốc, hóa chất, vật tư y tế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tin, bài, thông tin sai lệch, thông tin giả về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận và xác minh điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin thất thiệt.

4. Phối hợp, hỗ trợ cho các Đội phản ứng nhanh chuyên ngành y tế trong công tác kiểm tra, giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch; thu dung, cách ly, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ dịch.

5. Trong trường hợp cần thiết, Đội liên ngành phản ứng nhanh được phép huy động nguồn lực của các sở, ban, ngành để đảm bảo giải quyết, xử lý tình huống cấp bách xảy ra trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

Điều 3. Chế độ làm việc của Đội liên ngành phản ứng nhanh

1. Đội liên ngành phản ứng nhanh chịu sự chỉ đạo và thực hiện theo lệnh điều động của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Được quyền sử dụng đèn ưu tiên cho các phương tiện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Đội trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được sử dụng con dấu của Sở Y tế để điều hành hoạt động của Đội liên ngành phản ứng nhanh.

3. Phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế, kinh phí hoạt động của các Đội liên ngành phản ứng nhanh do Sở Y tế có trách nhiệm đảm bảo.

4. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động cho Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đội liên ngành phản ứng nhanh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, P.TH, P.NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ463).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng