Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Đến nay, tại Trung Quốc đã ghi nhận trên 541 trường hợp mắc bệnh trong đó có 15 nhân viên y tế và đã có 17 trường hợp tử vong. Đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh xâm nhập vào một số quốc gia khác. Nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn thông qua khách du lịch, người lao động nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và vùng có dịch về hàng ngày tại các cửa khẩu hàng không quốc tế, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quốc gia cùng với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn bệnh lan truyền vào thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cụ thể như sau:

1. Sở Y tế

- Thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời từ Bộ Y tế, tổng hợp kịp thời tình hình dịch trong nước và quốc tế, thường xuyên báo cáo để Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan.

- Triển khai Kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona với 03 tình huống diễn biến dịch tới các địa phương (theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế).

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thực hiện quyết liệt việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu quốc tế, đặc biệt tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe đối với các hành khách nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và vùng có dịch; khi phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần thực hiện ngay việc cách ly, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý đối với các trường hợp nghi ngờ theo quy định để hạn chế bệnh lây lan ra cộng đồng.

- Chỉ đạo công tác điều tra dịch tễ, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu để đảm bảo an toàn sinh học, chất lượng mẫu. Đảm bảo giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

- Chỉ đạo các bệnh viện tuyến thành phố (trước mắt là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trẻ em) thực hiện các công tác:

+ Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; chuyển tuyến kịp thời và khi cần thiết để hạn chế thấp nhất mức độ lây lan của dịch bệnh; xây dựng phương án mở rộng điều trị trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.

+ Giám sát để cách ly ngay trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; đặc biệt chú ý khai thác tiền sử người bệnh từng cư trú hoặc đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và vùng có dịch trong vòng 14 ngày.

+ Thực hiện chặt chẽ kiểm soát nhiễm khuẩn; phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế khi thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh.

+ Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ đơn vị tuyến dưới.

- Tổng hợp nhu cầu trang thiết bị, hóa chất, kinh phí... trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bổ sung để đảm bảo đầy đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

- Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tới các cơ quan báo, đài; thường xuyên cập nhật các khuyến cáo để truyền thông cho người dân, cộng đồng về dịch bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống phù hợp, tránh gây hoang mang, lo lắng.

- Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chỉ đạo và công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống dịch tại các đơn vị, trước hết tập trung vào các nơi có cửa khẩu quốc tế; đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc thành phố

Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona với các hình thức đa dạng, phong phú theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng.

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ

Chỉ đạo các đơn vị tham gia hoạt động du lịch phối hợp tăng cường các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, xuất nhập cảnh, hướng dẫn cho khách du lịch vào thành phố về tình hình dịch.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung kinh phí bảo đảm công tác phòng, chống dịch đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế.

- Chủ động bố trí kinh phí địa phương phục vụ công tác chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; báo cáo tình hình, diễn biến dịch về Sở Y tế (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thành phố

Tích cực và chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến truyền tải thông tin, biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến với người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam