Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 1 : 2007/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ XĂNG VÀ NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN 

National technical regulation on gasoline and diesel fuel 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2007

 

 

 

 

 

 

Lời nói đầu

QCVN 1 : 2007/BKHCN do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ XĂNG ...