Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/2020/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KÍCH CẦU DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 3063/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 256/BC-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 như sau:

1. Miễn, giảm phí vào các điểm tham quan: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh (thành phố Hạ Long), Khu di tích và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí):

a) Đối tượng áp dụng: Khách du lịch.

b) Giảm 100% giá vé thu phí tham quan cho du khách tại các điểm: Vịnh Hạ Long (không áp dụng cho vé ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử vào các thời điểm sau: Từ ngày 14/5/2020 đến ngày 01/6/2020; ngày 28/6/2020 (ngày Gia đình Việt Nam); ngày 09/7/2020 (ngày Du lịch Việt Nam); ngày 27/7/2020 (ngày Thương binh - Liệt sỹ); ngày 19/8/2020 (ngày Cách mạng tháng Tám thành công); ngày 02/9/2020 (ngày Quốc khánh); ngày 20/10/2020 (ngày Phụ nữ Việt Nam); ngày 12/11/2020 (ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ, ngày truyền thống ngành Than); ngày 20/11/2020 (ngày Nhà giáo Việt Nam); ngày 22/12/2020 (ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam).

c) Giảm 50% giá vé thu phí tham quan cho du khách tại các điểm: vịnh Hạ Long (không áp dụng cho vé ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử trong các ngày còn lại của tháng 6, tháng 7 năm 2020.

2. Hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) và ngược lại.

a) Đối tượng áp dụng: Hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

b) Nội dung chính sách hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% chi phí hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) và ngược lại.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ theo chuyến (kéo dài tuyến xe buýt từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (thành phố Uông Bí) cho doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 1.300.000 đồng/chuyến.

- Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 31/12/2020.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh Quảng Ninh và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

4. Ngoài các chính sách nêu trên: Các đối tượng được miễn, giảm theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Phụ lục IV quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành và được áp dụng 01 chính sách miễn, giảm ở mức cao nhất; các đối tượng là (1) Hành khách trên các chuyến bay đi và đến qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; (2) Doanh nghiệp khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến trung tâm các địa phương: Huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long và ngược lại vẫn được hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thông qua một số giải pháp kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 cụ thể như sau:

1. Xác định phục hồi, phát triển ngành Du lịch, dịch vụ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong hoạt động khôi phục kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19. Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu, thu hút khách du lịch nội địa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân các vùng miền trong cả nước tới du lịch tại Quảng Ninh nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động Chương trình, thông tin rộng rãi về việc mở cửa các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với quảng bá các sản phẩm du lịch mới, nhất là Khu nghỉ dưỡng suối khoáng cao cấp Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả); về mức độ an toàn, sẵn sàng phục vụ và thu hút khách du lịch.

Chỉ đạo xây dựng các quy định hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, phong phú và đa dạng từ du lịch biển, sinh thái, khám phá, văn hóa, lịch sử, ẩm thực..., hình thành chuỗi sản phẩm du lịch nhằm tăng thêm giá trị cho du khách khi trải nghiệm du lịch tại Quảng Ninh. Tăng số lượng và thời lượng tổ chức các lễ hội, sự kiện chất lượng và đặc sắc tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn... tạo được sức hấp dẫn thu hút du khách.

3. Các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu toàn diện về Du lịch - Đầu tư - Thương mại Quảng Ninh gắn với thương hiệu quán quân về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính công cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh(PAPI)...

Tổ chức các chương trình kích cầu, các sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như Chương trình nghệ thuật “Chào Hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020”, Tuần du lịch Hạ Long và chương trình Carnaval Hạ Long; Tuần văn hóa - thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội đường phố năm 2020... nhằm quảng bá tốt hình ảnh cho du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, khẳng định là “Điểm đến du lịch An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn” và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách.

4. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cơ sở lưu trú; tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ du khách. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để có chính sách giảm giá, tham gia các gói kích cầu với hình thức đa dạng (ưu đãi, khuyến mãi, tặng thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng, giảm giá trực tiếp...) và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

5. Tăng cường kết nối với các địa phương trên cả nước để xúc tiến du lịch, tổ chức các tuyến tham quan du lịch nội địa theo hướng mở các đường bay quốc tế Vân Đồn, từng bước phục hồi các thị trường du lịch Đông Bắc Á nhằm thu hút tối đa lượng khách du lịch từ các quốc gia, các vùng đã kiểm soát được dịch bệnh an toàn đến với Quảng Ninh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng phương án triển khai cấp, phát vé, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đạt hiệu quả hỗ trợ kích cầu du lịch.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký