Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KÍCH CẦU DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 282-CV/TU ngày 15/4/2021 về việc các kế hoạch triển khai thực hiện kích cầu du lịch của tỉnh năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phục hồi và tăng trưởng lượng khách du lịch đến Tuyên Quang sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương và tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan, tìm hiểu về các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Phấn đấu đạt mục tiêu thu hút trên 2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2021.

Kích cầu du lịch nội tỉnh, tạo điều kiện để người dân trong tỉnh đi tham quan, trải nghiệm tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn, đồng thời thu hút khách du lịch đến Tuyên Quang, góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch Tuyên Quang; xây dựng hình ảnh du lịch “Tuyên Quang điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn” đối với du khách.

Gắn phát triển du lịch với phát triển thương mại, dịch vụ; kích cầu tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp của tỉnh.

2. Yêu cầu

Có sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự phối hợp tích cực giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia hưởng ứng tích cực của hiệp hội, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức các hoạt động tại các khu, điểm du lịch phải đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện nghiêm các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch COVID -19 cho du khách, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch

Tuyên truyền sâu rộng về chương trình kích cầu du lịch Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề: “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội..., trong đó tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về du lịch; sản xuất video, clip giới thiệu về các điểm du lịch để thu hút du khách đến với Tuyên Quang và khuyến khích người dân trong tỉnh tham quan, du lịch vào các dịp nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần.

Tham dự các hội chợ triển lãm, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp quốc gia, khu vực và các sự kiện tại các tỉnh, thành phố nằm trong chương trình hợp tác, ký kết hằng năm; triển khai các chương trình liên kết với các địa phương nhằm xúc tiến, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang đến các thị trường trọng điểm về du lịch.

Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát, tìm hiểu thị trường, kết nối các tua, tuyến quảng bá sản phẩm du lịch nổi bật của Tuyên Quang với các địa phương trọng điểm về du lịch.

2. Tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch tại địa phương

Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch để quảng bá và thu hút khách du lịch, đặc biệt vào các kỳ nghỉ lễ, ngày kỷ niệm… Trước mắt tổ chức khai mạc Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”; lựa chọn, mời và công bố đại sứ Du lịch Tuyên Quang; tổ chức Lễ hội Thành Tuyên gắn với Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam".

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn của các huyện, thành phố để hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của tỉnh (có biểu dự kiến hoạt động hưởng ứng của các huyện, thành phố kèm theo).

Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động đi tham quan, du lịch trong tỉnh nhân các ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần; các trường học tăng cường tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên.

3. Phát triển, đổi mới các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ để kích cầu du lịch

Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các chương trình khuyến mại, các gói kích cầu du lịch: Giảm giá sản phẩm, dịch vụ du lịch đi đôi với chất lượng đảm bảo; giữ giá sản phẩm nhưng tăng thêm dịch vụ cho khách du lịch và đảm bảo chất lượng. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả kích cầu du lịch của tỉnh.

Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch kích cầu mới, độc đáo; triển khai đa dạng các chương trình khuyến mại các dịch vụ du lịch phục vụ du khách và người dân địa phương. Cam kết thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng nội dung chương trình.

Tăng cường quản lý điểm đến, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách; đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch. Người dân địa phương, nhất là các địa phương có các khu, điểm du lịch phải luôn thể hiện thái độ cởi mở, thân thiện, sẵn sàng chào đón và hỗ trợ, giúp đỡ khách du lịch đến tham quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung tổ chức triển khai các hoạt động tại kế hoạch này; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện.

- Tham mưu tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” bảo đảm phù hợp, an toàn, tiết kiệm; tổ chức chọn và công bố đại sứ Du lịch Tuyên Quang; tổ chức Lễ hội Thành Tuyên gắn với Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam".

- Xây dựng chương trình tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch khu vực và toàn quốc: Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” tại tỉnh Thái Nguyên; chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc; ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc tại tỉnh Lạng Sơn; liên hoan hát Then, đàn Tính toàn quốc tại tỉnh Sơn La… và các sự kiện tại các tỉnh, thành phố khác.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát, tìm hiểu thị trường, kết nối các tua, tuyến, sản phẩm du lịch nổi bật của Tuyên Quang.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh thông tin tuyên truyền về chương trình kích cầu du lịch theo kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền và thông tin về chương trình kích cầu du lịch Tuyên Quang năm 2021 và "Tuyên Quang điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn".

4. Sở Y tế: Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; cập nhật thông tin kịp thời khi có diễn biến bất thường về dịch trên địa bàn.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình mở rộng kinh doanh sản phẩm OCOP theo chuỗi để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách để kích cầu tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp của tỉnh.

6. Công an tỉnh: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch, nhất là tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các sự kiện văn hóa, du lịch lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

7. Trung tâm Xúc tiến đầu tư

- Tham dự các hội chợ, triển lãm du lịch; triển khai các chương trình liên kết với các địa phương nhằm xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến các thị trường trọng điểm về du lịch; tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát, tìm hiểu thị trường, sản phẩm du lịch Tuyên Quang. Thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin cho khách du lịch về tuyến, điểm du lịch, dịch vụ du lịch khi có yêu cầu; xây dựng tour du lịch mới giới thiệu các điểm đến trong tỉnh để thu hút du khách.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu về điểm đến du lịch Tuyên Quang, các tour, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử “Lễ hội Thành Tuyên” (lehoithanhtuyen.com.vn), Du lịch Tuyên Quang (dulichtuyenquang.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng; vận động, hướng dẫn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình du lịch để tham gia thực hiện chương trình kích cầu.

8. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Tuyên Quang; tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát, tìm hiểu thị trường, sản phẩm du lịch Tuyên Quang; chú trọng tư vấn, giới thiệu cung cấp thông tin, các tour, tuyến du lịch trên trang mạng xã hội để kết nối đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng video, clip, tờ gấp, ấn phẩm..., xây dựng tour du lịch mới, giới thiệu, quảng bá các điểm đến trong tỉnh để thu hút du khách.

9. Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền , quảng bá sâu rộng về Kế hoạch kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021; đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh bạn để quảng bá về du lịch Tuyên Quang.

10. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch Tuyên Quang năm 2021. Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch trong tỉnh vào dịp các ngày nghỉ lễ, cuối tuần; quan tâm sử dụng các dịch vụ phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉnh trang khuôn viên, trụ sở làm việc; nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (đèn hắt, đèn led trang trí...) tại trụ sở cơ quan, đơn vị (đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc trên các trục đường 17/8, Bình Thuận, Tân Trào...) tạo hiệu ứng, cảnh quan hấp dẫn du khách. Phấn đấu hoàn thành trước ngày 23/4/2021.

11. Hội Doanh nghiệp tỉnh

Vận động, khuyến khích các hội viên, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ du khách; giới thiệu các sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện truyền thông và thông qua tổ chức các sự kiện du lịch của tỉnh; khai thác hiệu quả mạng xã hội trong quảng bá sản phẩm của đơn vị, doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất chú trọng xây dựng thương hiệu quà tặng du lịch, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp để thu hút khách đến với địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau chương trình kích cầu du lịch của tỉnh; tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về điểm đến du lịch của địa phương.

- Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và các sản phẩm du lịch mới của địa phương; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh xây dựng tour du lịch, video, clip, tờ gấp, ấn phẩm...các sản phẩm mới, hấp dẫn để thu hút khách du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định, điều kiện về an toàn phòng, chống dịch cho du khách.

- Tuyên truyền, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Có kế hoạch cụ thể tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chỉnh trang nhả cửa, khuôn viên trụ sở làm việc; vận động sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (đèn hắt, đèn led trang trí...) tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên các trục đường, tuyến phố chính tạo hiệu ứng, cảnh quan hấp dẫn du khách.

Trên đây là Kế hoạch kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Đề nghị các cơ sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; (phối hợp)
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, được giao nhiệm trong kế hoạch; (thực hiện)
- Hội Doanh nghiệp tỉnh; (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- CVP, PCVP UBND tỉnh.
- Phòng KGVX, TH (Huy);
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương