Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển Du lịch Nghệ An năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU

1. Mục đích

- Nhằm tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ có chất lượng cao, có thương hiệu; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tăng nhanh lượng khách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm du lịch của vùng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động du lịch phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao với mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành điểm đến “An toàn - Văn minh - Thân thiện - Chất lượng”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

3. Chỉ tiêu

Phấn đấu đón và phục vụ 6,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 8,5% so với thực hiện năm 2019, trong đó có 170.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 5.260 tỷ đồng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về du lịch, trong đó:

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 08/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Kế hoạch của UBND tỉnh (Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 31/01/2018 và Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 17/5/2019) đối với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, nhất là các địa bàn trọng điểm du lịch.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, chính sách về phát triển du lịch, trong đó kịp thời ban hành Chiến lược Phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

- Chỉ đạo xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025.

2. Tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong năm 2020 theo hướng thân thiện môi trường và phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là:

- Triển khai "Dự án phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn II" do ADB tài trợ. Đồng thời tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, tạo tiền đề cho việc kết nối, mở rộng không gian và đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, dịch vụ trong thời gian tới, nhất là các địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo sớm đưa đền Chung Sơn vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển đa dạng các loại hình du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, trang trại trồng cây ăn quả, làng nghề truyền thống của Nam Đàn trên cơ sở phối hợp triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm: Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”.

- Chỉ đạo các ngành tập trung bám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm: Tổ hợp vui chơi giải trí và cáp treo Vinpearl Cửa Hội giai đoạn II của Tập đoàn Vingroup, dự án sân Golf và dịch vụ các trò chơi mạo hiểm khu sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm của Tập đoàn Mường Thanh, Khu du lịch sinh thái Phà Lài (Con Cuông), khách sạn tiêu chuẩn 5 sao của Công ty Vietravel nhằm tạo bước đột phá cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tích cực kêu gọi dự án đầu tư vào các địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh (TP. Vinh, TX Cửa Lò, huyện Nam Đàn) gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Nghệ An.

- Triển khai có hiệu quả dự án GEF tại huyện Con Cuông và Tương Dương, trên cơ sở đó, từng bước hình thành quần thể du lịch sinh thái - cộng đồng tuyến quốc lộ 7 kết nối Vườn quốc gia Pù Mát - Khu bảo tồn rừng săng lẻ Tam Đình - Khu du lịch sinh thái Phà Lài và bản làng du lịch cộng đồng của đồng bào các dân tộc ở các huyện Tân Kỳ, Con Cuông và Tương Dương; tiếp tục xây dựng một số mô hình du lịch cộng đồng tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong; xúc tiến khảo sát xây dựng mô hình du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Puxailaileng ở Kỳ Sơn.

3. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh, trọng tâm là các tỉnh, thành phố phía Bắc, các tỉnh vùng Tây Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long..., đồng thời triển khai có hiệu quả biên bản hợp tác đã ký kết với các địa phương và doanh nghiệp để kết nối Nghệ An vào chuỗi giá trị các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng; quan tâm mở rộng hợp tác với các hãng vận tải (đường sắt, hàng không...); tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh của Lào, Thái Lan và các nước khác trong ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; mở rộng thị trường khách du lịch các nước Châu Âu (Pháp, Hà Lan, Đức, Nga...) để thúc đẩy tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Nghệ An.

Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An tới du khách và bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh với các tỉnh bạn, các nước.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vào công tác quảng bá du lịch, trong đó:

- Tăng cường công tác quảng bá bằng hình ảnh và các video clip ngắn đặc sắc về điểm đến và các sản phẩm du lịch Nghệ An trên Website, Facebook profile, Fanpage, Group Facebook, Youtube,...

- Xây dựng website du lịch thông minh, app du lịch Nghệ An, sản xuất các seri phim quảng bá sản phẩm du lịch Nghệ An theo công nghệ mới, phối hợp với các hãng làm phim giới thiệu các điểm đến thông qua những cảnh quay trên các bộ phim trong nước và quốc tế... nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Tổ chức và tham gia có hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế, năm du lịch quốc gia tại Ninh Bình, trọng tâm là đẩy mạnh xúc tiến chương trình du lịch “về nguồn” và “Hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung khai thác có hiệu quả thị trường khách nội địa ở các tỉnh phía Bắc, các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thu hút tăng lượng khách du lịch về thăm quê Bác.

- Tiếp tục mở rộng khai thác thị trường khách Thái Lan, Lào và các nước ASEAN bằng đường bộ và đường hàng không; mở rộng thị trường khách du lịch các nước Châu Âu (Nga, Pháp, Đức, Hà Lan...) qua đường hàng không và từ nước thứ ba qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch Nha Trang đón các đoàn khách du lịch Nga về Nghệ An.

- Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá gắn với việc khai thác hiệu quả các đường bay đến sân bay Quốc tế Vinh.

5. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trình độ ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, e-marketing. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ lãnh đạo quản lý khách sạn, nhà hàng, lữ hành, hướng dẫn viên, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ buồng, bàn, lễ tân... đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia và cũng như các điều kiện theo quy định của Luật Du lịch 2017.

6. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn

- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong tỉnh về xây dựng và quản lý quy hoạch du lịch, quản lý tài nguyên, môi trường, đầu tư phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến du lịch và khách du lịch nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, giúp cho cơ sở và các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch theo tinh thần các Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, trọng tâm là các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách, điểm tham quan, mua sắm... bảo đảm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường hoạt động du lịch an toàn, văn minh, lành mạnh.

- Triển khai thực hiện đồng bộ Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm hướng tới xây dựng môi trường du lịch Nghệ An thật sự an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về du lịch từ tỉnh đến các huyện, thành, thị theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trên địa bàn.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

(Có biểu kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Du lịch là cơ quan thường trực và chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các nội dung theo Kế hoạch.

2. Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chủ động triển khai các nội dung trong Kế hoạch thuộc chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch.

4. Đề nghị các Hiệp hội du lịch, Hiệp hội nghề nghiệp khác, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp Sở Du lịch Nghệ An triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 của tỉnh Nghệ An. Yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch phản ánh về Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT VX UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP VX UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệp hội Du lịch Nghệ An;
- Lưu: VT, TP KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

BẢNG 1: CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NGUỒN KINH PHÍ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

I

Triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

1

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các Chương trình hành động của Chính phủ, của BTV Tỉnh ủy. Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Cả năm

Ngân sách Nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An

- Sở Du lịch, các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

2

Trình ban hành Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Quý IV/2020

Ngân sách Nhà nước và BIDV hỗ trợ

Sở Du lịch

- Sở Tài chính, các Sở ngành liên quan, các huyện, thành thị trong tỉnh.

- Hiệp hội Du lịch Nghệ An, các DN du lịch, chuyên gia tư vấn, đơn vị tư vấn.

II

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

Tổ chức Hội thảo bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhân các ngày lễ lớn trong năm.

Quý II/2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị.

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành lữ hành.

2

Tổ chức Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2020.

Tháng 4-5/2020

Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa

Thị xã Cửa Lò

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị;

- Hiệp hội Du lịch và các DN du lịch trong tỉnh và tỉnh bạn.

3

Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2020

Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa

Sở Văn hóa & Thể thao, huyện Nam Đàn

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị.

4

Phối hợp tổ chức các hoạt động của Bộ VHTTDL/TCDL tổ chức tại Nghệ An nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng 5/2020

Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị.

- Các doanh nghiệp du lịch

III

Phát huy và nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch

1

Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về Chính sách Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tháng 5/2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị, Hiệp hội Du lịch.

2

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc mô hình du lịch cộng đồng do Jica hỗ trợ tại huyện Con Cuông

Cả năm 2020

 

Sở Du lịch

UBND huyện Con Cuông, các doanh nghiệp du lịch

3

Triển khai có hiệu quả dự án GEF tại Con Cuông và Tương Dương để từng bước hình thành quần thể du lịch sinh thái - cộng đồng tuyến quốc lộ 7

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa

Hiệp hội Du lịch,

- Sở Du lịch, UBND huyện Tương Dương, Con Cuông

- Các doanh nghiệp du lịch

4

Khảo sát, học tập mô hình phát triển du lịch sinh thái, canh nông tại các tỉnh; khảo sát, lựa chọn để hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông

Quý II và Quý III/2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành lữ hành

5

Phối hợp với các chuyên gia khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm tại miền Tây Nghệ An; khảo sát xây dựng tour du lịch văn hóa ẩm thực và xây dựng tour mẫu

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành lữ hành

6

Tổ chức khai trương và nâng cao hiệu quả của Phố Đi bộ; mở rộng Phố ăn đêm

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa

UBND TP. Vinh

- Sở Du lịch, các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành lữ hành

IV

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch

 

…………….

và kỹ năng nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng, marketing, quảng bá xúc tiến du lịch, hướng dẫn du lịch cho đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân lao động trong ngành, người dân làm du lịch cộng đồng ở các địa phương trong tỉnh...

 

 

 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng

2

Tổ chức Hội thi trình diễn trang phục các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn (gắn với văn hóa ứng xử) nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam

Quý II năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị;

- Hiệp hội Du lịch, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch.

VII

Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, quản lý tài nguyên môi trường

1

Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Bộ VHTTDL, của UBND tỉnh về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng điểm đến du lịch, quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, Bộ Tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, Bộ Tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong các cơ sở du lịch, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị;

- Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ và khu, điểm du lịch.

2

Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 03/8/2018 về Bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2030; hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp du lịch.

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Công an tỉnh

- Sở Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành, thị.

- Hiệp hội Du lịch, các cơ quan, doanh nghiệp du lịch.

3

Tổ chức các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp đã ký kết giữa Sở Du lịch với các sở, ban, ngành liên quan trong hoạt động du lịch.

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các Sở: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh.

4

Tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch; Hội nghị bàn giải pháp kích cầu du lịch mùa thấp điểm đối với các cơ sở lưu trú du lịch.

Hàng quý năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch.

5

Tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011-2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch biển đảo.

Tháng 9/2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị, Hiệp hội Du lịch.

6

Chỉ đạo hướng dẫn áp dụng phần mềm quản lý khách du lịch trong các cơ sở lưu trú du lịch.

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Công an tỉnh, các sở ngành liên quan; các huyện, thành, thị;

- Hiệp hội Du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

7

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật về du lịch, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm tham quan, du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho du khách đi lại...

Cả năm 2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành thị trong tỉnh.

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

8

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 và bàn phương hướng, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn tiếp theo.

Tháng 12/2020

Ngân sách Nhà nước

Sở Du lịch

- Các sở, ngành liên quan, các huyện, thành thị trong tỉnh.

- Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh.