Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÁP ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (nCOV) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; xét đề xuất của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 81/TTr-SYT ngày 31/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định

Giám sát phát hiện sớm trường hợp bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của nCoV vào địa bàn tỉnh từ vùng có dịch.

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh

Khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng, hạn chế số mắc và tử vong do bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Huy động mọi nguồn lực trong tỉnh, đề xuất hỗ trợ từ Trung ương, thực hiện khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do dịch bệnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV từ tỉnh đến cấp huyện, xã, trong đó, Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kịp thời để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống 1.

- Công bố rõ danh sách tên các cơ sở điều trị sẽ được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi ngờ, ca bệnh xác định trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng (soyte.lamdong.gov.vn).

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ Y tế.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của nCoV tại địa phương, đơn vị.

b) Công tác truyền thông:

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng như: Tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

- Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Lâm Đồng hay người dân tỉnh Lâm Đồng đi đến những vùng đang có dịch bệnh; tập trung trọng điểm tại Cảng Hàng không Liên Khương.

- Huy động các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng tham gia công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho các thành phần tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch để phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thực hiện tốt quản lý tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Thường xuyên phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng ngừa, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch.

- Tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp (tờ rơi, tranh ảnh, phương tiện thông tin đại chúng) cho người dân và đối tượng nguy cơ cao.

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng các phóng sự, tin bài về tình hình dịch bệnh, các biện pháp, hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

c) Công tác giám sát, dự phòng:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các chuyến bay quốc tế đến Cảng Hàng không Liên Khương; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Triển khai việc khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, sinh phẩm y tế để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh. Cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, dự phòng xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Kiện toàn các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các huyện, thành phố điều tra, xử lý ổ dịch, chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng hỗ trợ các tuyến khi có yêu cầu.

d) Công tác điều trị:

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng về cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, khu cách ly, giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện. Thiết lập mạng lưới các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân, thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút Corona.

- Cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về chẩn đoán, điều trị; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ huyện, thành phố cấp cứu, điều trị khi có yêu cầu.

- Nghiêm túc thực hiện thường trực cấp cứu; thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị.

d) Công tác hậu cần:

Rà soát tình hình thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh viêm phổi do nCoV gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Công tác phối hợp:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập dịch bệnh vào tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp để cập nhật thông tin, đánh giá tình hình dịch bệnh và tham mưu kịp thời với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Sở Y tế tổ chức thường trực phòng chống dịch bệnh 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến, đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV của tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh, đề nghị Bộ Y tế công bố dịch theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương, đơn vị.

- Đề xuất Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, các Bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh khi cần thiết.

b) Công tác giám sát, dự phòng:

- Tăng cường giám sát, gửi mẫu xét nghiệm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/ nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ các chuyến bay quốc tế, nội địa tại Cảng Hàng không Liên Khương; kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Triển khai việc khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh khi đến từ vùng dịch.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại các cơ sở khám chữa bệnh để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Tiếp tục cập nhật và tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho tuyến dưới tại từng địa phương.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị Y tế; thực hiện kích hoạt các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch; đánh giá rút kinh nghiệm về hiệu quả các biện pháp đã triển khai để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có liên quan của Bộ Y tế để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

c) Công tác điều trị:

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động như ở cấp độ 1.

- Bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu; sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị quy định, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác, không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Kích hoạt các Đội cấp cứu cơ động thường trực phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, sẵn sàng hỗ trợ cho các tuyến theo lệnh điều động của Sở Y tế.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, lưu ý khai thác tiền sử các bệnh nhân đi về từ những khu vực đang ghi nhận các trường hợp bệnh do nCoV. Phối hợp với đơn vị dự phòng thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ gửi mẫu bệnh phẩm về các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định.

- Tiếp tục cập nhật và tổ chức tập huấn hướng dẫn điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho các tuyến của tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Các bệnh viện, TTYT huyện có ca bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương án mở rộng khả năng tiếp nhận điều trị, huy động nguồn lực, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

d) Công tác truyền thông:

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh việc truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các đầu mối giao thông, cửa ngõ vào địa bàn tỉnh, tại các cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Thường trực hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Khi cần thiết tổ chức họp báo để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trong tỉnh, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng: hướng dẫn người có tiền sử đi từ vùng dịch về tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, cung cấp số điện thoại để nếu có dấu hiệu ốm trong vòng 14 ngày sẽ thông báo ngay; truyền tải các thông điệp khuyến cáo phòng chống lây nhiễm trong cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Thực hiện quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh,ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần:

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Xây dựng phương án tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp.

- Xem xét việc áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

e) Công tác phối hợp:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống nhằm xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu các cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường trực chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị, địa phương.

- Vận động sự trợ giúp của quốc gia, các tỉnh bạn cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại tỉnh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng:

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Tăng cường giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm phổi nặng do vi rút, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì việc giám sát tại Cảng Hàng không Liên Khương để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Thực hiện việc kiểm dịch theo quy định.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

c) Công tác điều trị:

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 2, đồng thời bổ sung thêm các hoạt động sau:

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân; sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Trong trường hợp khi các ca bệnh tập trung tại một vài địa phương, trường học, công sở, đơn vị quân đội thì xem xét để thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu vực xảy ra dịch bệnh.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư...) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

d) Công tác truyền thông:

- Tăng cường các hoạt động như cấp độ 2.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại Cảng Hàng không Liên Khương, cơ sở điều trị và cộng đồng. Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần:

- Phân bố kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại địa phương. Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại tỉnh để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ.

- Đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch khi cần thiết.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị y tế để cấp kinh phí bổ sung hoặc đề xuất cấp bổ sung máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến; huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến.

- Bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh: tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, quản lý tin đồn.

- Thực hiện tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

- Tiếp tục xem xét việc áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

e) Công tác hợp tác:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng

a) Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành:

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh thường xuyên họp và đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất khi cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ.

- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, coi là nhiệm vụ trọng tâm.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời.

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh. Kêu gọi sự hỗ trợ từ Trung ương để đảm bảo các nguồn lực chống dịch.

- Đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết quả giám sát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh.

* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

- Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh khẩn cấp và các hướng dẫn hiện hành.

- Khi dịch lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của tỉnh thì tổ chức thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm theo Nghị định 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm sau khi được ban bố tình trạng khẩn cấp.

b) Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch:

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Duy trì việc giám sát tại Cảng Hàng không Liên Khương để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Thực hiện áp dụng tờ khai y tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Thực hiện việc thông tin, báo cáo theo quy định.

* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp:

- Tham mưu để huy động lực lượng công an, quốc phòng và các lực lượng khác tham gia các hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại địa phương.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền đóng cửa trường học, rạp chiếu phim, hạn chế tất cả các hoạt động tập trung đông người, kể cả các hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Đề xuất đóng cửa tất cả các chợ buôn bán động vật hoang dã, các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng phát hiện có tác nhân gây bệnh.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét đề xuất việc đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra, vào vùng có dịch bệnh như:

+ Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh những hàng hóa, vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm, đồ uống có khả năng truyền dịch bệnh.

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào nơi có người hoặc động vật ốm, chết do dịch bệnh.

+ Cấm đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi vùng có dịch bệnh khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào vùng có dịch bệnh; trường hợp cần thiết phải ra, vào vùng có dịch bệnh thì phải thực hiện biện pháp kiểm dịch, xử lý y tế bắt buộc, chỉ cho phép các phương tiện đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế ra khỏi vùng có dịch bệnh.

+ Lập trạm gác, trạm kiểm dịch liên ngành hoặc bố trí các Đội công tác chống dịch khẩn cấp tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch bệnh để kiểm tra, giám sát và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào.

+ Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên dọc ranh giới địa bàn có tình trạng khẩn cấp, kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép vùng có dịch bệnh và chủ động phòng, chống dịch có khả năng lan rộng.

+ Thực hiện các biện pháp dự phòng đối với người vào vùng có dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Thực hiện kiểm dịch bắt buộc đối với hàng hóa, vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm, đồ uống đưa vào hoặc đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh.

+ Tiến hành các biện pháp chống dịch bắt buộc khác sau đây: Phun hóa chất tiệt trùng; cách ly, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc các chất diệt khuẩn thông thường, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp:

+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử độc ổ dịch;

+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tiến hành theo dõi chặt chẽ sau điều trị để phòng dịch bệnh tái phát;

+ Tiêu hủy ngay hàng hóa, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh;

+ Tổ chức xử lý y tế và chôn cất người chết, xác động vật theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện việc hạn chế việc xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu đối với người, hành lý, hàng hóa theo quy định của Chính phủ.

c) Công tác điều trị:

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế cho các đơn vị điều trị bệnh nhân.

- Duy trì hoạt động liên tục của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện để đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu, bao gồm dịch vụ cho các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người mắc bệnh mạn tính.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác.

- Mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị tại các tuyến, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tránh hiện tượng quá tải.

- Thiết lập bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đóng cửa một số cơ sở công cộng (trường học, nhà máy, xí nghiệp v.v..) khi cần thiết.

- Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương khi tình hình dịch bệnh điền biến phức tạp.

- Cập nhật hướng dẫn xử lý, phác đồ điều trị và hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng.

- Có phương án mở rộng nhà đại thể tiếp nhận bệnh nhân tử vong, tổ chức tang lễ trong tình huống số tử vong tăng nhanh.

* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp cách ly điều trị trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp:

- Huy động các đơn vị điều trị của lực lượng công an, quốc phòng và các Bộ, ngành, các cơ sở tư nhân tham gia cách ly, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người mắc bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh.

- Thành lập bệnh viện dã chiến quy mô lớn theo nguyên tắc tại chỗ.

- Thành lập các đội cấp cứu lưu động được trang bị dụng cụ y tế, thuốc men, phương tiện để phát hiện và cấp cứu tại chỗ người bị nhiễm bệnh, sẵn sàng chuyển người bị nhiễm bệnh về các trạm chống dịch nơi gần nhất.

d) Công tác tuyên truyền:

- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp tăng cường tuyên truyền trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp:

- Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các chương trình được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống.

- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc của Ban Chỉ đạo tình huống khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân.

d) Công tác hậu cần:

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị của tỉnh quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị ... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh dịch.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại tỉnh để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến Trung ương, ưu tiên phân bổ cho những nơi có tình hình diễn biến phức tạp, có số mắc và tỷ lệ tử vong cao.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến.

- Báo cáo nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, cấp bổ sung.

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại tỉnh.

- Thực hiện tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

- Tiếp tục xem xét việc áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp bảo đảm hậu cần trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp:

- Đề xuất cấp có thẩm quyền để bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống và dịch vụ thiết yếu cho các vùng có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền để bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân vùng có tình trạng khẩn cấp.

Tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp có thể áp dụng các biện pháp sau đây để dành và ưu tiên chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý dịch bệnh, lương thực, thực phẩm, hàng hóa cần thiết đến những vùng có dịch bệnh:

- Huy động từ các nguồn khác thuốc men, hàng hóa để chữa trị và cứu trợ cho nhân dân ở vùng có dịch bệnh.

- Huy động mọi phương tiện cần thiết và ưu tiên chuyên chở thuốc men, hàng hóa đến vùng có dịch bệnh.

- Tăng cường các chuyến vận chuyển đường bộ để đưa các loại thuốc men, hàng hóa đến vùng có dịch bệnh.

- Áp dụng các loại ưu tiên về giao thông, miễn các loại phí giao thông đối với phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, hàng hóa đến vùng có dịch bệnh.

Bảo đảm vật tư, trang thiết bị để xử lý chôn cất tử thi người bệnh theo quy định của pháp luật về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

e) Công tác hợp tác:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong phòng chống dịch bệnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn kinh phí các Chương trình mục tiêu Y tế Dân số và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Bố trí ngân sách địa phương để phòng chống dịch bệnh và các cấp độ của dịch bệnh, trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tỉnh Lâm Đồng

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên toàn tỉnh nhằm huy động nguồn lực tham gia thực hiện kế hoạch này.

- Tổ chức họp, giao ban định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết) để kiểm điểm, đánh giá tình hình, đề ra các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

- Theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương thực hiện kế hoạch.

2. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo của tỉnh), thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh.

- Đầu mối tập hợp các đề xuất kinh phí bổ sung phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình dịch trong nước và quốc tế, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm; cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm; chỉ đạo kiểm dịch giám sát chặt đối với các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch, thực hiện việc khai báo y tế theo quy định; quản lý các trường hợp bệnh, giám sát tại cộng đồng, giám sát tại các cơ sở y tế; kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch không để dịch lây lan, bùng phát, hạn chế thấp nhất số mắc, tử vong do dịch bệnh.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phân tuyến, thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm và thường trực chống dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở y tế thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do nCoV theo từng tình huống dịch, không để xảy ra tình trạng quá tải, hạn chế vận chuyển bệnh nhân.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát thuốc, máy móc, trang thiết bị, vật tư phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đề xuất nhu cầu cấp bổ sung để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, không được để tình trạng thiếu thuốc, các trang thiết bị khi xảy ra dịch bệnh.

- Cập nhật tài liệu hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn (kỹ thuật giám sát, phòng và chống dịch bệnh; về tiếp nhận, cách ly, điều trị cấp cứu bệnh nhân; đào tạo, diễn tập cho các đội đáp ứng nhanh, đội cơ động điều trị...) cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV tại tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; tập trung truyền thông theo các nhóm đối tượng nguy cơ, người nhập cảnh từ vùng có dịch, người du lịch đến vùng có dịch phù hợp theo từng tình huống dịch, đặc biệt chú trọng truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu vùng xa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện công tác thông tin, truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; chuyển tải các thông điệp truyền thông đến người dân và cộng đồng; xây dựng các phóng sự, tin bài về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện quản lý tin đồn về tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch bệnh (phụ cấp chống dịch, trực dịch ...).

- Đề xuất thành lập các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị Bộ Y tế công bố dịch theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc thông tin báo cáo, khai báo bệnh, bệnh dịch theo quy định của Bộ Y tế.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong ngành Giáo dục.

- Cho các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, thực hiện cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát theo quy định.

- Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

- Chỉ đạo các công ty du lịch hủy các gói, tua du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi ghi nhận có trường hợp mắc bệnh và không đón khách du lịch từ các vùng có dịch vào tỉnh Lâm Đồng.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện có trường hợp nghi mắc, mắc bệnh.

- Chỉ đạo các Công ty du lịch, khách sạn, nơi lưu trú quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố phối hợp ngành Y tế và các ngành liên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các loại hình truyền thông nhằm truyền tải thông tin đến với người dân, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao theo khuyến cáo của ngành Y tế.

6. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc cung cấp danh sách hành khách đi trên các chuyến bay, tuyến xe có ca bệnh hoặc ca nghi ngờ mắc bệnh do nCoV.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời theo dõi, cách ly các hành khách nghi ngờ mắc bệnh.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải; thực hiện việc phòng bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách. Khuyến cáo hạn chế các phương tiện vận tải hành khách đi, đến các khu vực đang có dịch.

- Có phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng đáp ứng khi có tình huống cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly theo đề nghị của ngành Y tế.

7. Công an tỉnh

- Cung cấp thông tin các hành khách nhập cảnh đi về từ vùng có dịch, phối hợp với ngành Y tế quản lý, giám sát chặt chẽ những người đi tới Trung Quốc và các quốc gia đang có dịch bệnh; khách du lịch, người nước ngoài từ các nước có dịch đến địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong các đơn vị quân đội; phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc, xuất phát, trở về từ Trung Quốc; không tổ chức đưa lao động của tỉnh đến các khu vực đang có dịch.

- Nắm rõ số lượng lao động của tỉnh sang làm việc tại Trung Quốc và lao động Trung Quốc tại tỉnh để có các biện pháp tuyên truyền, kịp thời khuyến cáo người lao động tránh đi vào vùng dịch. Phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao động trở về từ vùng có dịch. Không tổ chức đưa lao động của tỉnh đến các vùng đang có dịch bệnh.

10. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh.

- Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

11. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội khuyến nghị người dân không nên đi đến các vùng đang có dịch cũng như những trường hợp đang ở vùng dịch có nhu cầu đến hoặc trở về Lâm Đồng, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp lao động tại Trung Quốc.

13. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương, các chủ đầu tư, các dự án thủy điện, nắm rõ số lượng các lao động, các chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc tại các thủy điện trên địa bàn; chia sẻ thông tin với ngành Y tế để theo dõi tình hình sức khỏe những người có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh do nCoV.

- Xây dựng kế hoạch duy trì các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân trong các tình huống xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14. Đề nghị Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường kiểm soát, quản lý việc kinh doanh các mặt hàng như khẩu trang y tế, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất... phục vụ phòng chống dịch bệnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá ảnh hưởng đến người tiêu dùng, hạn chế khả năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của nhân dân.

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển động vật, đặc biệt là động vật hoang dã nhập khẩu vào tỉnh Lâm Đồng.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại địa phương.

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do nCoV cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên tinh thần bốn tại chỗ; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh và khu vực khi có yêu cầu.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh để người dân được biết, không hoang mang, không chủ quan và chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền cấp xã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế; sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh và hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do dịch bệnh tại địa phương.

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn quản lý.

16. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở: ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT. VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 1 Sở Y tế: 0918.016 355 và 0914.971 889; CDC: 0338.490 103.