Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÁP ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-BYT , ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây viết tắt là Phòng, chống dịch do nCoV gây ra) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập.

2. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong địa bàn tỉnh.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập (thời điểm ban hành Kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang chưa ghi nhận có người mắc bệnh nhưng áp dụng ngay các biện pháp của cấp độ 1)

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh từ tỉnh đến cấp xã xem xét họp hằng ngày, để chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Cơ quan thường trực (Sở Y tế) theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình dịch bệnh hằng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch; chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến trên hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến dưới.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phường có nhiều người đến từ vùng dịch và các tỉnh có nhiều nguy cơ; đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Phòng, chống dịch do nCoV gây ra tại địa phương, đơn vị.

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

1.2. Công tác giám sát, dự phòng và điều trị người bệnh

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng, để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh nCoV, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên nhiễm nCoV, không để lan rộng; hướng dẫn người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

- Tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; các đội đáp ứng nhanh trực sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm việc phân tuyến điều trị và cách ly y tế, để hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong do dịch bệnh và hạn chế lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành.

1.3. Công tác truyền thông

- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng, chống dịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng để thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở điều trị và cộng đồng. Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí, thông tin với các tổ chức quốc tế để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài, thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Phối hợp quản lý, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

1.4. Công tác hậu cần

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

- Ban Chỉ đạo xem xét tổ chức họp đột xuất hoặc 01 ngày/lần để cập nhật thông tin, đánh giá tình hình dịch bệnh để đưa ra các biện pháp chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

- Thực hiện quy chế phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

2.2. Công tác giám sát, dự phòng và điều trị

- Thực hiện như cấp độ 1.

- Khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch.

- Thực hiện tiếp nhận, thu dung, điều trị, quản lý ca bệnh và theo dõi cách ly triệt để (tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi) chỉ chuyển người bệnh tới bệnh viện tuyến cuối khi có diễn biến nặng. Trong trường hợp khi có các bệnh tập trung tại một vài nơi trên địa bàn thì xem xét thiết lập cơ sở điều trị bệnh do nCoV tại khu vực xảy ra dịch.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư …) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Kích hoạt và tăng cường cử đội cấp cứu điều trị lưu động từ Bệnh viện tuyến tỉnh tới các bệnh viện tuyến dưới.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh có ca bệnh, chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

2.3. Công tác truyền thông

- Thực hiện như cấp độ 1.

- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp tình hình dịch bệnh; tăng cường phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

2.4. Công tác hậu cần

- Bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp công bố dịch.

- Triển khai kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.

3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường xuyên họp để chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Huy động các nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn một cách quyết liệu, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, báo cáo trung ương để có hỗ trợ kịp thời.

3.2. Công tác giám sát, dự phòng và điều trị

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 2; bổ xung các hoạt động sau:

+ Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

+ Thực hiện tiếp nhận, thu dung, điều trị, quản lý ca bệnh và theo dõi cách ly triệt để (tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phổi) chỉ chuyển người bệnh tới bệnh viện tuyến cuối khi có diễn biến nặng.

+ Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân; sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Trong trường hợp khi các ca bệnh tập trung tại một vài địa phương, trường học, công sở, đơn vị quân đội thì xem xét để thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu vực xảy ra dịch bệnh.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư …) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

3.3. Công tác truyền thông

- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống dịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng để thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở điều trị và cộng đồng. Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Liên tục theo dõi, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

3.4. Công tác hậu cần

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại địa phương. Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại tỉnh để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ. Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị y tế để cấp kinh phí bổ sung hoặc đề xuất cấp bổ sung máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch. Đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch khi cần thiết.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến; huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Thực hiện tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

- Xem xét việc áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

3.5. Công tác phối hợp

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

4. Cấp độ 4: Dịch lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc

4.1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành

- Thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất. Xem xét mức độ nghiêm trọng đề xuất cấp cơ thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

- Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.

- Kiểm tra, chỉ đạo, đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết quả giám sát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

4.2. Công tác giám sát, dự phòng và điều trị

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Cập nhật hướng dẫn xử lý, phác đồ điều trị, và các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đáp ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng.

- Thực hiện việc thông tin, báo cáo theo quy định.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp:

+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử độc ổ dịch;

+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tiến hành theo dõi chặt chẽ sau điều trị đề phòng dịch bệnh tái phát;

+ Tiêu hủy ngay hàng hoá, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh;

+ Tổ chức xử lý y tế và chôn cất người chết, xác động vật theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị tại các tuyến, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tránh hiện tượng quá tải.

- Thiết lập bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, một số cơ sở công cộng (trường học, nhà máy, xí nghiệp v.v..) phải đóng cửa, các bệnh viện các tuyến trên địa bàn đã quá tải không có khả năng thu dung và điều trị thêm bệnh nhân.

- Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Rút kinh nghiệm công tác điều trị, cập nhật hướng dẫn, phác đồ chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm của Bộ Y tế ban hành.

- Có phương án mở rộng nhà đại thể tiếp nhận bệnh nhân tử vong, tổ chức tang lễ trong tình huống số tử vong tăng nhanh.

4.3. Công tác tuyên truyền

- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng, chống thường xuyên trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan, báo đài, đài truyền thanh tại cơ sở, truyền thanh lưu động... tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) .

- Liên tục theo dõi, quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

4.5. Công tác hậu cần

Huy động toàn thể hệ thống chính trị quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh. Tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc hoá chất, vật tư, trang thiết bị ... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh dịch.

4.6. Công tác phối hợp

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong phòng chống dịch bệnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách địa phương được đảm bảo để chủ động phòng chống dịch bệnh và các cấp độ của dịch bệnh xảy ra, trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành chức năng liên quan và từ hỗ trợ của Trung ương trong công tác Phòng, chống dịch do nCoV gây ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Căn cứ vào nội dung từng cấp nêu tại kế hoạch này để cụ thể hóa các nội dung công việc của cơ quan, đơn vị mình trong công tác Phòng, chống dịch do nCoV gây ra; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình; thực hiện nghiêm công tác phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống dịch nCoV gây ra; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền, hoặc còn có vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo trong công tác Phòng, chống dịch do nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền, hoặc còn có vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế:

2.1. Bệnh viện tuyến tỉnh

- Tăng cường giám sát, cách ly điều trị và lấy mẫu các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện, giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút. Duy trì giám sát trọng điểm bệnh hội chứng cúm tại các điểm giám sát trọng điểm quốc gia.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.

- Phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối thiết lập bệnh viện vệ tinh khi cần thiết; thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.

- Phối hợp với các Trung tâm Y tế cấp huyện, Bệnh viện cấp huyện chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện.

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các cơ sở khám chữa bệnh trong phạm vi địa phương.

- Chủ động thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Tham mưu xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của tỉnh.

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận hộ gia đình, thôn, bản, xã, phường. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định.

- Tăng cường phối hợp giám sát dựa vào sự kiện, giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút. Duy trì giám sát trọng điểm bệnh hội chứng cúm tại các điểm giám sát trọng điểm quốc gia.

- Củng cố các đội chống dịch cơ động, hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

- Triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh, dịch bệnh.

- Phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động truyền thông đến các khu vực có nguy cơ, đối tượng có nguy cơ.

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ truyền thông về năng lực truyền thông, giáo dục sức khỏe.

2.3. Trung tâm Y tế huyện, thành phố

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại hộ gia đình, thôn, bản, xã, phường, để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định.

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh.

- Tập huấn phác đồ chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn các trạm y tế xã và phòng khám tư nhân trên địa bàn.

- Chủ động thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

2.4. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

- Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh. Theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị tại nhà.

- Thành lập đội chống dịch gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống tại các hộ gia đình.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng Nghề - Kỹ thuật Tuyên Quang

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong toàn ngành, nhà trường.

- Chỉ đạo phổ biến, thông tin kịp thời cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn tỉnh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan, đơn vị để phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, kịp thời thông tin cho đơn vị y tế trên địa bàn để triển khai ngay các biện pháp phòng chống. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẵn sàng thực hiện việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát. Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

- Chỉ đạo các công ty du lịch hủy các gói, tua du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi ghi nhận có trường hợp mắc bệnh và không đón khách du lịch từ các vùng có dịch vào tỉnh Tuyên Quang. Khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách từ vùng dịch hiện đang có mặt tại tỉnh.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện có trường hợp nghi mắc, mắc bệnh.

- Chỉ đạo các Công ty du lịch, khách sạn, nơi lưu trú quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với ngành Y tế, các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và phối hợp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng.

6. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải; thực hiện việc phòng bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách. Khuyến cáo hạn chế các phương tiện vận tải hành khách đi, đến các khu vực đang có dịch.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời theo dõi, cách ly các hành khách nghi ngờ mắc bệnh.

7. Công an tỉnh

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch. Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Lực lượng quân đội phải đặt tình trạng cao nhất, phối hợp với ngành Y tế triển khai bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Rà soát và lập danh sách những người dân sang lao động tại Trung Quốc và người Trung Quốc đang làm việc tại tỉnh về quê nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để kịp thời khuyến cáo người dân tránh đi đến vùng dịch, theo dõi tình hình sức khỏe, cung cấp thông tin liên lạc với đơn vị y tế để được hướng dẫn khi nghi ngờ có biểu hiện mắc bệnh.

- Phối hợp với ngành Y tế và địa phương thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc, xuất phát, trở về từ Trung Quốc; thực hiện cách ly, quản lý người lao động trở về từ vùng dịch.

- Không tổ chức đưa lao động của tỉnh đến các vùng đang có dịch bệnh.

10. Sở Tài chính

- Tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh.

11. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến nghị người dân không đi đến vùng có dịch cũng như các trường hợp đang ở vùng dịch có nhu cầu đến hoặc trở về tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt lưu ý các trường hợp lao động tại Trung Quốc trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

12. Ban Quản lý Khu Công nghiệp

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt công tác kiểm dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chia sẻ thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế, đặc biệt là những hành khách đến từ vùng có dịch đến công tác hoặc lao động tại các khu công nghiệp.

13. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương, các chủ đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, nắm rõ số lượng các lao động, các chuyên gia là người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn; chia sẻ thông tin với ngành Y tế để theo dõi tình hình sức khỏe những người có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh do nCoV.

14. Cục Quản lý Thị trường tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường kiểm soát, quản lý việc kinh doanh các mặt hàng như khẩu trang y tế, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất... phục vụ phòng chống dịch bệnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá ảnh hưởng đến người tiêu dùng, hạn chế khả năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của nhân dân.

15. Sở Xây dựng

- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng.

- Chỉ đạo các công trường xây dựng khai báo cho cơ quan y tế địa phương có trường hợp lao động đến từ vùng dịch (Trung Quốc), thông báo ngay cho cơ quan y tế cùng cấp để tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, đề xuất việc xây dựng bệnh viện dã chiến đáp ứng phòng chống dịch nCoV khi có tình huống khẩn cấp.

16. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trên tinh thần bốn tại chỗ; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh và khu vực khi có yêu cầu.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh để người dân được biết, không hoang mang, không chủ quan và chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn quản lý.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

18. Đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nghiêm cấm việc che dấu, hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

19. Giao Sở Y tế theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này và cập nhật, tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh theo từng cấp độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh;
- UBND: huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố;
- Trạm Y tế cấp xã;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KG-VX; (Tùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang