Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Long An, ngày 28 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Căn cứ Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh Long An

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona về tỉnh Long An từ vùng có dịch.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh Long An

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh Long An

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người các cấp để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Triển khai và duy trì các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại ba cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Tăng cường giám sát, không bỏ sót các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới của vi rút corona, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại các địa phương và cửa khẩu.

- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương.

b) Công tác truyền thông

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh tới các đoàn khách du lịch, người lao động tới các vùng có dịch, cung cấp các tài liệu truyền thông tại các cửa khẩu quốc tế hướng dẫn những hành khách tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp.

c) Công tác giám sát, dự phòng

- Giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa.

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút (SVP) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Thiết lập, duy trì các đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tổ chức lực lượng thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế.

- Đảm bảo có sẵn và sử dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, phòng, chống dịch.

- Củng cố, cập nhật quy trình xét nghiệm, đảm bảo sẵn sàng vật tư, hóa chất phục vụ lấy mẫu xét nghiệm.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt các trường hợp có tiền sử đi đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Thiết lập các bệnh viện cách ly ban đầu để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, mạng lưới thu dung điều trị bệnh nhân. Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh không được để lây nhiễm trong bệnh viện.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện.

d) Công tác hậu cần

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh Long An

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày; tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người các cấp để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối, cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn cho việc chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ vùng dịch.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại các bệnh viện để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Tổ chức lực lượng thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

c) Công tác điều trị

- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, những bệnh nhân đầu tiên được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ tại nơi xảy ra dịch.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực của cơ sở y tế, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

d) Công tác truyền thông

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để thông báo cho các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng. Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trong nước, thông tin với các tổ chức quốc tế để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch và không gây hoang mang trong nhân dân.

- Thường xuyên cung cấp thông báo của người phát ngôn về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, đồng thời tăng cường thời lượng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống; kết hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của các đơn vị y tế dự phòng và các bệnh viện tại địa bàn xảy ra dịch.

- Phối hợp quản lý chặt chẽ các tin đồn về tình hình dịch bệnh; ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

d) Công tác hậu cần

Căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh ngành y tế và các đơn vị liên quan chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để chủ động, kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; trong đó lưu ý xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài, đồng thời đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường trực chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế địa phương.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Duy trì việc giám sát tại cửa khẩu để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với tình hình dịch và thông lệ quốc tế.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng do vi rút, đẩy mạnh việc giám sát dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế. Huy động tối đa lực lượng tham gia chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình dịch bệnh.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối.

- Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức lực lượng thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn chẩn đoán điều trị phù hợp với đặc điểm, tình hình dịch bệnh.

d) Công tác truyền thông

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, điều chỉnh các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đảm bảo hoạt động đường dây nóng của các đơn vị y tế dự phòng và các bệnh viện của tỉnh, thành phố tại địa bàn xảy ra dịch.

- Thường xuyên tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch khẩn cấp và trong trường hợp dịch bệnh có thể kéo dài.

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư..) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc bệnh để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến.

- Phân bổ kinh phí thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; điều chỉnh, bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, quản lý chặt chẽ các tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Sở Y tế, UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện thường trực chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện ngay công tác truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho người dân,

- Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, công tác thu dung, điều trị, cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân và phòng ngừa lây nhiễm cho các đơn vị y tế.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia phòng, chống dịch (phụ cấp chống dịch, trực dịch ...).

2. Chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm mắc bệnh

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ chức cách ly, xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp viêm phổi cấp, các trường hợp mắc bệnh.

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia, giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các bệnh viện và cộng đồng.

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; thực hiện điều tra dịch tễ các trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để phòng tránh lây nhiễm.

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại đơn vị y tế các tuyến. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Dự trù kinh phí và dự trữ hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

- Tăng cường năng lực xét nghiệm; tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm.

b) Các giải pháp giảm tử vong

- Thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

- Xây dựng, rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

- Xây dựng cơ số dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ,... phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các bệnh viện trong công tác chuẩn bị phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh:

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng.

+ Thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến điều trị các trường hợp rất nặng, bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường, hạn chế chuyển viện để tránh lây lan.

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị các trường hợp viêm phổi nặng và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

- Trang bị bổ sung phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, như: Áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

- Tuyên truyền đến các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Việt Nam cũng như những người Việt Nam đi du lịch tới vùng có dịch.

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ truyền thông trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động tối đa sự tham gia của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương, các trang tin điện tử.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với ngành y tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản lý các tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

4. Phối hợp liên ngành

- Các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Các Sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch, đặc biệt có kế hoạch duy trì các hoạt động thiết yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.

- Huy động sự tham gia của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, đưa ra các tình huống và các biện pháp đáp ứng phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn của dịch bệnh.

- Tổng hợp tình hình dịch bệnh báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Y tế; chủ động tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong ở người do dịch bệnh; kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới. Tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên giám sát đánh giá, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Là cơ quan phát ngôn về dịch bệnh của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật có khả năng lây nhiễm sang người, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế để phối hợp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp và kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo nhu cầu đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, cơ số thuốc, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo chế độ cho cán bộ tham gia chống dịch.

4. Công an tỉnh

Phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế trong công tác xác minh ca bệnh, nhất là các trường hợp người mắc bệnh là người nước ngoài, tham gia điều tra xử lý ca bệnh, ổ dịch. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, an toàn trật tự trên địa bàn khi có dịch bệnh xảy ra.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Long An

Phối hợp chặt chẽ với với ngành Y tế trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, tạo điều kiện cho lực lượng kiểm dịch triển khai phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona tại các cửa khẩu.

6. Sở Công Thương

Phối hợp chặt chẽ với với ngành Y tế trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Long An và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với với ngành Y tế trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo Ban Quân y sẵn sàng tham gia, phối hợp phòng, chống bệnh bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền Long An

Phối hợp chặt chẽ với với Sở Y tế để hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; đồng thời tăng cường công tác truyền thông cho người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

- Phải che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật, động vật hoang dã.

- Những người trở về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

9. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại những nơi có người từ vùng dịch trở về hoặc những trường hợp tiếp xúc với người bệnh.

10. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh

lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh phối hợp và tích cực tham gia cùng với ngành Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng tránh trong nhân dân.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí dự kiến để triển khai thực hiện Kế hoạch này là 602.743.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng, phụ lục đính kèm).

Căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện cần thiết để chủ động, kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế; Cục Y tế Dự phòng;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các UV BTV phụ trách địa bàn;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh;
BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
Hải quan Long An;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An; Đài PT&TH Long An;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CVP, PCVP (Nguyễn Quốc Phan);
- Phòng: VHXH, THKSTTHC;
- Lưu: VT, DTh.
KH_PC Viem phoi nCoV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ

PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đ

STT

Nội dung

Diễn giải

Kinh phí

Dự trù kinh phí Phòng chống dịch

602.743

I. Xử lý ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A

287.393

1. Giám sát xử lý ca bệnh, ổ dịch nhóm A

Xác minh ca bệnh (xã 01 người);

Điều tra, xử lý dịch: Đội chống dịch tuyến tỉnh: 07 người (theo quyết định nhân sự đội chống dịch tuyến tỉnh).

Đội chống dịch tuyến huyện: 07 người (theo quyết định nhân sự đội chống dịch tuyến huyện).

Dự kiến: 05 ổ dịch nhóm A.

124.343

 

Bồi dưỡng người đi xác minh ca bệnh nhóm A (Dự kiến: 05 ổ dịch: mỗi ổ 01 ngày).

150.000 đ/người/ngày x 01 người x 05 ngày

750

 

Bồi dưỡng người điều tra, xử lý ca bệnh nhóm A (Dự kiến: 05 ổ dịch: mỗi ổ xử lý 07 ngày).

150.000 đ/người/ngày x 14 người x 35 ngày

73.500

 

Công tác phí cho cán bộ TTKSBT (tỉnh 07 người). (Dự kiến: 05 ổ dịch: mỗi ổ xử lý 07 ngày).

130.000 đ/người/ngày x 07 người x 35 ngày

31.850

 

Xăng dầu đi điều tra, xử lý ca bệnh, nhóm A (xe ô tô) Cán bộ TTKSBT tỉnh đi điều tra, xử lý ca bệnh tại xã. (Dự kiến: 05 ổ dịch: mỗi ổ 07 ngày, 01 chuyến/ngày).

20.270 đ/lít x 20 lít/chuyến x 35 chuyến

14.189

 

Xăng dầu vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm (xe ô tô) Chuyển mẫu từ TTKSBT tỉnh lên Viện Pasteur Tp.HCM (Dự kiến: 05 ổ dịch: mỗi ổ 02 chuyến).

20.270 đ/lít x 20 lít/chuyến x 10 chuyến

4.054

2. Phụ cấp thường trực chống dịch - 05 ổ dịch trên dự kiến xây ra trong vòng 70 ngày sẽ hết dịch

129.750

Tuyến tỉnh: Sở Y tế [Lãnh đạo, Nghiệp vụ] (02),

Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 07 người (theo quyết định nhân sự đội chống dịch tuyến tỉnh).

60.550

 

Phụ cấp thường trực chống dịch ngày thường

100.000đ/ ngày/ người x 7 người x 50 ngày

35.000

 

Phụ cấp thường trực chống dịch ngày nghỉ (Thứ 7, CN)

130.000đ/ ngày/ người x 7 người x 20 ngày

18.200

 

Hỗ trợ tiền ăn

15.000đ/ người x 7 người x 70 ngày

7.350

Tuyến huyện: 07 người (theo quyết định nhân sự đội chống dịch tuyến huyện).

Tuyến xã: 01 người

69.200

 

Phụ cấp thường trực chống dịch ngày thường

100.000đ/ ngày/ người x 8 người x 50 ngày

40.000

 

Phụ cấp thường trực chống dịch ngày nghỉ (Thứ 7, CN)

130.000đ/ ngày/ người x 8 người x 20 ngày

20.800

 

Hỗ trợ tiền ăn

15.000đ/ người x 8 người x 70 ngày

8.400

3. Họp Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh (triển khai các hoạt động phòng chống dịch cho các ban ngành)

Dự kiến khoảng 45 người tham dự. Địa điểm Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh. Dự kiến hợp: 03 lần (01 lần/ngày)

33.300

 

Báo cáo viên (Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì)

3.200.000 đ/ngày x 03 ngày

9.600

 

Đại biểu

80.000 đ/ngày x 45 người x 03 ngày

10.800

 

Tài liệu

20.000 đ/quyển x 45 người x 03 ngày

2.700

 

Giải khát

20.000 đ/người x 45 người x 03 ngày

2.700

 

Hội trường (trực tuyến 50 người)

2.500.000 đ/ngày x 03 ngày

7.500

II. Mua vật tư, trang thiết bị chống dịch

201.350

 

Trang phục chống dịch dùng 1 lần (07 khoản)

TTKSBT tỉnh 100 bộ, TTYT huyện 750 bộ (15 x 50 bộ) BVĐK tỉnh, khu vực 200 bộ (04 x 50 bộ)

65.000 đ/bộ x 1.050 bộ

68.250

 

Khẩu trang N95

TTKSBT tỉnh 100 cái, TTYT huyện 750 cái (15 x 50 cái) BVĐK tỉnh, khu vực 200 bộ (04 x 50 cái)

30.000 đ/cái x 1.050 cái

31.500

 

Dung dịch sát khuẩn rửa tay khô (10 chai, dự trù cho tỉnh)

160.000 đ/chai x 10 chai

1.600

 

Mua các trang thiết bị PCD khác theo QĐ 5894 ngày 19/12/2019 của bộ y tế (đang xin báo giá)

Dự kiến: 100.000.000 đồng

100.000

III. In tài liệu truyền thông phòng chống dịch

114.000

1. Tờ bướm

Qui cách: In offset 4 màu 2 mặt, Định lượng giấy: Couche 150g/m2,

Kích thước: 21 cm x 29cm ± 4 mm,

Gia công: Cấn 2 đường cắt thành phẩm. Đơn giá: 800 đồng/tờ

80.000

 

Tờ bướm bệnh phòng chống dịch bệnh nguy hiểm (mới nổi)

800 đ/tờ x 100.000 tờ

80.000

2. Áp phích

Quy cách: In offset 4 màu 1 mặt, Định lượng giấy: Couche 200g/m2,

Kích thước :60cm x 80cm ± 4 mm,

Gia công : cắt đóng thành phẩm. Đơn giá 17.000 đồng/tờ. Số lượng dưới 2.000 tờ đơn giá sẽ tăng

34.000

 

Tờ bướm bệnh phòng chống dịch bệnh nguy hiểm (mới nổi)

17.000 đ/tờx 2.000 tờ

34.000

Tổng kinh phí: 602.743.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng)