Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (phụ lục kèm theo), Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh

Giám sát phát hiện sớm trường hợp bệnh viêm phổi cấp do nCoV vào địa bàn tỉnh từ vùng có dịch.

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh

Khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng, hạn chế số mắc và tử vong do bệnh viêm phổi cấp do nCoV.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

4. Cấp độ 4: Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh

Huy động mọi nguồn lực trong tỉnh, đề xuất hỗ trợ từ Trung ương thực hiện khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do dịch bệnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Đồng Tháp từ tỉnh đến huyện, xã để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV các cấp và các thành phần tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tuyến huyện thiết lập các khu cách ly ban đầu (trừ thành phố Cao lãnh, Sa đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Tháp Mười) để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, mạng lưới thu dung điều trị bệnh nhân.

- Xây dựng kịch bản thực hành diễn tập ứng phó các tình huống dịch bệnh (vận hành cơ chế và diễn tập thực địa). Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương.

- Chỉ đạo xây dựng phương án sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết, địa điểm, lực lượng hỗ trợ chôn cất người bệnh; triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch trong toàn tỉnh. Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do nCoV tại địa phương, đơn vị.

- Công bố số điện thoại đường dây nóng(1) để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch.

- Công bố rõ danh sách tên các cơ sở điều trị sẽ được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi ngờ, ca bệnh xác định trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Phòng Nghiệp vụ y – Sở Y tế tổ chức thường trực phòng chống dịch bệnh 24/24 giờ để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh, tham mưu các văn bản chỉ đạo.

1.2. Công tác truyền thông

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh Đồng Tháp, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng; xây dựng chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Nhân dân” về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Huy động các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch, khu công nghiệp và các đơn vị, doanh nghiệp có người ngoài làm việc; hướng dẫn hành khách đi qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, cửa khẩu Thường Phước tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp.

1.3. Công tác giám sát, dự phòng

- Thực hiện quy trình giám sát, xử lý và phòng, chống dịch bệnh do nCoV theo hướng dẫn tại Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trường Bộ Y tế và các văn ban chỉ đạo của các Vụ, Cục viện chuyên ngành, UBND Tỉnh và Sở Y tế.

- Lập danh sách những người đi, đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch nhập cảnh vào địa bàn tỉnh để có kế hoạch theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp người dân bị sốt thông qua máy đo thân nhiệt từ xa.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút (SVP) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP. HCM và Cục Y tế dự phòng để kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin đặc điểm dịch tễ học, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm những người nghi ngờ viêm phổi nặng do vi rút, đặc biệt có yếu tố dịch tễ như đi từ vùng dịch về hoặc có tiền sử tiếp xúc với người bị bệnh; bảo quản và vận chuyển mẫu về Viện Pasteur TP. HCM xác định nguyên nhân.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp. Thành lập tối thiểu 15 đội đáp ứng nhanh (RRT)(2) đáp ứng với dịch bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế.

- Bảo đảm có sẵn quy trình phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử dụng trang phục phòng hộ; bảo đảm có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, phòng chống dịch; củng cố, cập nhật quy trình xét nghiệm, bảo đảm sẵn sàng vật tư, hóa chất, môi trường lấy mẫu xét nghiệm.

- Tổ chức tập huấn nội dung các tài liệu chuyên môn hướng dẫn của Bộ Y tế về bệnh viêm phổi cấp do nCoV cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tại các tuyến trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp; thực hiện nghiêm túc quy chế thông tin báo cáo, khai báo bệnh, bệnh dịch theo quy định của Bộ Y tế.

1.4. Công tác điều trị

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, khu vực cách ly, giường bệnh; tổ chức tốt việc thu dung, cách ly và điều trị cho người bệnh. Tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt,…); đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm nguyên tắc cách ly triệt để người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 3 khu vực: khu người bệnh nghi ngờ; khu người bệnh đã được chẩn đoán xác định và khu người bệnh trước khi xuất viện. Chuẩn bị sẵn sàng phương án mở rộng khả năng thu dung người bệnh, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị.

- Thực hiện phân tuyến điều trị khi có ca bệnh: khi nghi ngờ, phát hiện ca bệnh cần chuyển đến cách ly, điều trị tại TTYT các huyện, Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh (tùy vị trí địa lý nơi phát hiện người bệnh để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có điều kiện cấp cứu, hạn chế chuyển tuyến). Khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với nCoV sẽ chuyển người bệnh tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác, không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, lưu ý khai thác tiền sử các bệnh nhân đi về từ những khu vực đang ghi nhận các trường hợp bệnh do nCoV. Phối hợp với đơn vị dự phòng thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, gửi mẫu bệnh phẩm về các Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm xác định.

- Thành lập 14 Đội điều trị cơ động sẵn sàng phản ứng nhanh(3), hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát nhiễm khuẩn khi có yêu cầu.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế tuyến huyện xây dựng phương án sẵn sàng mở rộng khả năng thu dung, điều trị khi cần thiết.

1.5. Công tác hậu cần: Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các cán bộ thường trực phòng chống dịch theo quy định.

1.6. Công tác phối hợp

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân biết về tình hình dịch bệnh và chủ động tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV trên địa bàn; phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ theo từng các cấp độ dịch bệnh.

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Ban chỉ đạo tổ chức họp 2 ngày/lần để cập nhật thông tin, đánh giá tình hình dịch bệnh; UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Sở Y tế tổ chức thường trực phòng chống dịch bệnh 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến, đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV của tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh, đề nghị Bộ Y tế công bố dịch theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương, đơn vị; đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ, các Bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh khi cần thiết.

2.2. Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát, gửi mẫu xét nghiệm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn người

tiếp xúc gần, tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/ nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại các cửa khẩu Thường Phước, Dinh Bà và các Cảng theo quy định.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại các cơ sở khám chữa bệnh để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Tiếp tục cập nhật và tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho tuyến dưới tại từng địa phương.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; thực hiện kích hoạt các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch; đánh giá rút kinh nghiệm về hiệu quả các biện pháp đã triển khai để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có liên quan của Bộ Y tế để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

2.3. Công tác điều trị

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động như ở Cấp độ 1.

- Bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục; sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị quy định, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác, không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Kích hoạt các Đội cấp cứu cơ động thường trực phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, sẵn sàng hỗ trợ cho các tuyến theo lệnh điều động của Sở Y tế.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, lưu ý khai thác tiền sử các bệnh nhân đi về từ những khu vực đang ghi nhận các trường hợp bệnh do nCoV. Phối hợp với đơn vị dự phòng thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ gửi mẫu bệnh phẩm về các Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm xác định.

- Thực hiện giao ban hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh khi cần thiết.

- Tiếp tục cập nhật và tổ chức tập huấn hướng dẫn điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho các tuyến của tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Các bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện có ca bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương án mở rộng khả năng tiếp nhận điều trị, huy động nguồn lực, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

2.4. Công tác truyền thông

- Thường trực hoạt động đường dây để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Khi cần thiết tổ chức họp báo để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch.

- Tiếp tục cập nhật các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch để thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng; hướng dẫn người có tiền sử đi từ vùng dịch về tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, cung cấp số điện thoại để nếu có dấu hiệu ốm trong vòng 14 ngày sẽ thông báo ngay; truyền tải các thông điệp khuyến cáo phòng chống lây nhiễm trong cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Thực hiện quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

2.5. Công tác hậu cần

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Bảo đảm kinh phí cho việc cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân theo quy định.

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Xây dựng phương án tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp.

2.6. Công tác phối hợp

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống nhằm xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh

3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường trực chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Rà soát, đánh giá khả năng phòng, chống dịch của địa phương, của tỉnh, trường hợp vượt quá khả năng, UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương, đơn vị để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Công tác giám sát, dự phòng

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Tăng cường giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm phổi nặng do vi rút, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì việc giám sát tại cửa khẩu để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Thực hiện việc kiểm dịch theo quy định.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả; thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

3.3. Công tác điều trị

- Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như Cấp độ 2.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân; triển khai các bệnh viện dã chiến, trường hợp khi các ca bệnh tập trung tại một vài địa phương, trường học, công sở, đơn vị quân đội thì xem xét thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu vực xảy ra dịch bệnh, hạn chế việc di chuyển bệnh nhân.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư …) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tử vong (nếu có) và tổ chức chôn cất theo phương án chuẩn bị.

3.4. Công tác truyền thông

- Tăng cường các hoạt động như Cấp độ 2.

- Duy trì hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng. Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

3.5. Công tác hậu cần

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến. Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại tỉnh để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ).

- Đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch khi cần thiết.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị y tế để cấp kinh phí bổ sung hoặc đề xuất cấp bổ sung máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến; huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến.

- Bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, quản lý tin đồn.

- Thực hiện tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

3.6. Công tác phối hợp

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nhằm xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

4. Cấp độ 4: Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh

4.1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Đồng Tháp thường xuyên họp, đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất khi cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp; chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị, địa phương bảo đảm duy trì các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm theo Nghị định 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ; báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

- Rà soát, đánh giá khả năng phòng, chống dịch của địa phương, của tỉnh, trường hợp vượt quá khả năng, UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương, đơn vị để điều phối các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Duy trì việc giám sát tại cửa khẩu để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Thực hiện áp dụng tờ khai y tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Cập nhật hướng dẫn xử lý, phác đồ điều trị, và các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đáp ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng.

- Thực hiện việc thông tin, báo cáo theo quy định.

4.3. Công tác điều trị

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế cho các đơn vị điều trị bệnh nhân.

- Duy trì hoạt động liên tục của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện để bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu gồm dịch vụ có các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bệnh mạn tính.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị tại các tuyến, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tránh hiện tượng quá tải.

- Tiếp tục duy trì và thiết lập thêm bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, các bệnh viện các tuyến trên địa bàn đã quá tải không có khả năng thu dung và điều trị thêm bệnh nhân.

- Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Trung ương . Rút kinh nghiệm công tác điều trị, cập nhật hướng dẫn, phác đồ chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm của Bộ Y tế ban hành.

- Tổ chức mở rộng tiếp nhận bệnh nhân tử vong (trong tình huống số tử vong tăng nhanh) và tổ chức chôn cất theo phương án chuẩn bị.

4.4. Công tác tuyên truyền

-Tiếp tục duy trì hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh ; tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

4.5. Công tác hậu cần

- Huy động hệ thống chính trị của tỉnh quyết liệt, cùng tham gia phòng chống dịch bệnh; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc hoá chất, vật tư, trang thiết bị ... hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc và tử vong.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ). Đề xuất nhu cầu hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến Trung ương, ưu tiên phân bổ cho những nơi có tình hình diễn biến phức tạp, có số mắc và tỷ lệ tử vong cao.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho các đơn vị điều trị và các bệnh viện dã chiến; huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến

- Báo cáo nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, cấp bổ sung; phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại tỉnh.

- Thực hiện tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

4.6. Công tác hợp tác quốc tế

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế để tham vấn chuyên môn, đề xuất hỗ trợ trong xử lý các cấp độ dịch bệnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sử dụng kinh phí đã được phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND- HC ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và hoạt động kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động đề xuất bổ sung kinh phí, vật tư, hoá chất, phương tiện vật tư y tế cần thiết để chủ động, kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do nCoV; tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các sở, ngành và địa phương.

- Tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh, báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định; kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với diễn biến dịch tễ trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị Bộ Y tế công bố dịch theo quy định (khi cần thiết).

- Là cơ quan phát ngôn về phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, có trách nhiệm thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan thông tin, truyền thông, đồng thời cập nhật thông tin tình hình phòng, chống dịch bệnh trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Đầu mối tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị y tế, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV các cấp và các thành phần tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật tài liệu hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn (kỹ thuật giám sát, phòng và chống dịch bệnh; về tiếp nhận, cách ly, điều trị cấp cứu bệnh nhân; đào tạo, diễn tập cho các đội đáp ứng nhanh, đội cơ động điều trị...) cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV tại tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Hướng dẫn cơ quan báo, đài địa phương phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học; kịp thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cho học sinh nghỉ học để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế thẩm định dự toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định; tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí kịp thời theo từng tình huống dịch bệnh; hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định.

5. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các thủ tục liên quan đến người nước ngoài khi phát hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc bệnh, buộc phải cách ly, chẩn đoán và điều trị.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Không tổ chức đưa lao động của tỉnh đến các vùng đang có dịch bệnh; phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, địa phương rà soát và lập danh sách những người dân sang lao động tại Trung Quốc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và người Trung Quốc làm việc tại tỉnh, gửi Sở Y tế để giám sát tình hình sức khỏe; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly đối với các trường hợp nghi ngờ nhiểm bệnh.

7. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

- Khuyến cáo các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh không tổ chức các đoàn du lịch tới các khu vực đang có dịch; phối hợp với công ty du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của các đoàn, khách du lịch nước ngoài đến từ các khu vực đang có dịch khi nhập cảnh Việt Nan đến du lịch tại Đồng Tháp.

- Phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tổ chức cách ly tạm thời và quản lý các đoàn du dịch khi phát hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc bệnh.

- Thông báo cho các khách sạn, nhà hàng, nơi lưu trú của khách du lịch nước ngoài về tình hình dịch bệnh, tự theo dõi sức khoẻ và thông báo ngay với cơ quan y tế, chính quyền địa phương khi có dấn hiệu bất thường.

8. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế giám sát kiểm dịch đối với người nhập cảnh, đi về từ vùng có dịch; bảo đảm an ninh trật tự cho việc cách ly y tế bắt buộc đối với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện y tế ngành tham gia phối hợp với lực lượng y tế địa phương phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng

- Chỉ đạo các đơn vị Biên phòng phối hợp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do nCoV tại các cửa khẩu.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội; sẳn sàng tham gia, phối hợp phòng, chống bệnh bệnh viêm phổi cấp do nCoV; phối hợp với Sở Y tế triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bênh lan rộng.

10. Cục Hải quan tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát khách qua lại tại cửa khẩu; tạo điều kiện cho lực lượng kiểm dịch triển khai phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do nCoV tại các cửa khẩu.

11. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật có khả năng lây nhiễm sang người, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế để phối hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người.

13. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và Báo Đồng Tháp: Chủ động nắm bắt thông tin từ Sở Y tế, Bộ Y tế để đưa tin đến người dân biết tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong dư luận; tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khi có triệu chứng nghi ngờ cần cách ly và đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

14. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh; huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ khi có dịch xảy ra.

15. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chi đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, trong đó Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Sở Y tế để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Mục V ;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

II. VĂN BẢN CỦA BỘ Y TẾ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

- Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corana mới (nCoV);

- Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona;

- Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”;

- Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Coronan;

- Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

 (1) Sở Y tế: 096.777.1717; Phó Trưởng ban Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tỉnh Đồng Tháp: 0918.885.3616. Lãnh đạo trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp: 0912.733.540

(2) Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 02 đội; TTYT cấp huyện tối thiểu 01 đội/đơn vị.

(3) Bệnh viện đa khoa tỉnh: 04 đội, Bệnh viện Phổi tỉnh: 02 đội; Trung tâm y tế tuyến huyện: 01 đội/đơn vị.