Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Thay thế Kế hoạch số 228/KH-UBND tỉnh ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/01/2021 của UBBC tỉnh Bắc Ninh về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 trên Thế giới và một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, để đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, căn cứ vào Kế hoạch số 538/KH-BYT của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thay thế Kế hoạch số 228/KH-UBND tỉnh ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động, thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp đảm bảo công tác y tế trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu, thảm họa, ngộ độc,… trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Công tác quản lý, điều hành

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để triển khai công tác y tế trong thời gian diễn ra bầu cử.

2. Các hoạt động chuyên môn

2.1. Công tác thường trực cấp cứu, điều trị

- Thành lập các tổ thường trực y tế, kíp cấp cứu lưu động của các đơn vị, đảm bảo đủ phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ:

+ Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố: 01 Tổ

+ BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập 02 tổ.

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, giường bệnh, đảm bảo về nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện y tế cần thiết để đáp ứng kịp thời khi có cấp cứu, mắc bệnh dịch, ngộ độc, thảm họa,…

2.2. Công tác an toàn thực phẩm

Tổ chức tuyên truyền, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở dịch vụ ăn uống, quán ăn và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn đảm báo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi bỏ phiếu. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống. Thành lập tổ thường trực (3-5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, xử lý nếu có ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm.

2.3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn, giám sát chất lượng nước

a, Vệ sinh môi trường, khử khuẩn

- Tại các địa điểm tổ chức bầu cử: Tổ chức khử khuẩn làm sạch môi trường; đảm bảo khu vực nhà vệ sinh có đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay… Kiểm tra, hướng dẫn tổ bầu cử các địa điểm chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang và đo nhiệt độ cho những người tham dự Hội nghị và bỏ phiếu. Bố trí túi/thùng đựng rác và thực hiện thu gom chất thải y tế (nếu có) theo quy định.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn bề mặt tại các địa điểm thực hiện và khử khuẩn hòm phiếu (theo hướng dẫn tại phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này).

b, Giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn.

2.4. Công tác phòng chống dịch COVID - 19

Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 được chia thành 2 phương án:

- Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này)

a) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị, cuộc họp:

- Khi không có dịch: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại những nơi tổ chức hội nghị, cuộc họp.

- Khi có dịch: Tổ chức hội nghị, cuộc họp ở các khu vực: khu vực không giãn cách xã hội; khu vực giãn cách xã hội và khu vực cách ly xã hội, phong tỏa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

 (Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này)

b) Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị trước bầu cử

- Bố trí cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định để hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, đo thân nhiệt.

- Bố trí cán bộ của ban tổ chức bầu cử địa phương phối hợp với cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định để hướng dẫn khai báo y tế theo các hình thức phù hợp.

- Thành lập các Tổ Y tế lưu động: Tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú và tại khu vực dãn cách, phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có).

- Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử, quy trình bầu cử, phân luồng tại các điểm bầu cử cố định.

- Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định, lưu động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường xung quanh, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà,…trước 01 ngày diễn ra hội nghị, cuộc họp và tất cả các địa điểm bầu cử.

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, vị trí để dung dịch sát khuẩn tay.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác có dãn nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”.

+ Bố trí phòng cách ly tạm thời: Để cách ly cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở…. Và triển khai bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

c) Công tác phòng chống dịch COVID – 19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử

* Tại các địa điểm bỏ phiếu bầu cử cố định:

 Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

* Tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động:

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ (nếu có)

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi cách ly tập trung và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

- Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở khu vực phong tỏa, phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tất cả các địa điểm bầu cử lưu động (nếu có)

+ Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

+ Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.

+ Thành lập tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng, chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…).

(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này)

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, công tác thường trực cấp cứu, công tác phòng chống dịch COVID – 19 tại các điểm bầu cử cố định và lưu động theo kế hoạch đã được xây dựng.

4. Chế độ báo cáo trong thời gian diễn ra bầu cử

- Các ngành, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả đảm bảo công tác y tế về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) chậm nhất 14 giờ hàng ngày.

- Giao Sở Y tế là cơ quan thường trực tổng hợp công tác đảm bảo công tác y tế hàng ngày, báo cáo về Bộ Y tế và UBND tỉnh 15 giờ hàng ngày.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh ;

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức tập huấn chuyên môn đảm bảo công tác y tế cho cán bộ, công chức, viên chức thường trực tại các Ban bầu cử, tổ bầu cử.

- Thành lập các Tổ thường trực cấp cứu, Tổ Y tế lưu động, bố trí cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định, chuẩn bị đầy đủ trang phục phòng chống dịch, cơ số thuốc cấp cứu, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, cấp cứu theo quy định tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Chỉ đạo các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, giường bệnh, đảm bảo về nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện y tế cần thiết để đáp ứng kịp thời khi có cấp cứu, mắc bệnh dịch, ngộ độc, thảm họa,…

- Tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đã sử dụng, lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử.

- Tổng hợp công tác y tế, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý an toàn thực phẩm

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh

- Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử; quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bầu cử.

- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

- Phối hợp với ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung tại các địa điểm lưu trú.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung.

5. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử.

7. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

- Phối hợp với ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, xe chuyên dụng vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử cố định và lưu động. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành.

- Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 228/KH-UBND tỉnh ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các nội dung trong kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh phòng, chống dịch bệnh
CODVID-19;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC;
- Lưu: VT, KGVX(NTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT ĐẢM BẢO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NHIỆM KỲ 2021 – 2026
(Kèm theo Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

PHƯƠNG ÁN 1: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ KHI CHƯA GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP

PHỐI HỢP

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1

Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh. Ra các văn bản chỉ đạo; thông báo kịp thời tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện và Ban Bầu cử các cấp về các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải cách ly y tế… để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử

Cập nhật liên tục và thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải thực hiện cách ly y tế để kịp thời báo cáo, xử lý tình huống và có phương án tổ chức bỏ phiếu riêng)

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

2

Thực hiện công tác tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian bầu cử

Tuyên tuyền cho người dân thực hiện đầy đủ thông điệp 5K, cài đặt khai báo y tế điện tử, cài đặt BlueZon và các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế khi tham gia bầu cử. Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và TH tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

3

Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử tại các địa phương.

Trước 30/4/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

II

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ

1

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Hội nghị, cuộc họp

a)

Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện địa phương

- Thực hiện vệ sinh môi trường, tổ chức khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…trước và sau họp hoặc khi cần thiết. Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

- Tăng cường thông khí trong phòng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời để để cách ly cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở…. và triển khai bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Sở Y tế

b)

Thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại hội nghị, cuộc họp

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế tuyến huyện bố trí cán bộ y tế tại mỗi điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn để đo thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch tại Hội nghị: khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang…khi có kế hoạch chi tiết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Trong khi diễn ra hội nghị

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế tuyến huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Sở Y tế

2

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước ngày diễn ra bầu cử

2.1

Thành lập Tổ Y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động

a)

Bố trí cán bộ y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định (tối thiểu 1 cán bộ y tế)

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch… Đảm bảo y tế tại mỗi điểm bầu cử

Trước 30/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

b)

Thành lập các Tổ Y tế lưu động tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế

- Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập 2 Tổ Y tế lưu động tuyến tỉnh (trong đó mỗi tổ bố trí 1 cán bộ thuộc lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh) cùng với xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị…

- Sở Y tế chỉ đạo mỗi Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thành lập 1 Tổ Y tế lưu động, cùng với xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị…

Các tổ y tế lưu động này thường trực và sẵn sàng hỗ trợ Tổ Y tế cố định và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh thuộc địa bàn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

- Chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế.

Trước 30/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạophòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Cơ sở cách ly tập trung, Ban bầu cử địa phương

c)

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử

- Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch

- Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải, giám sát chất lượng nước.

- Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định

Trước 30/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

1.2

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử

 

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ phòng chống dịch bệnh cho bầu cử

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, vừa sử dụng số trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất hiện có (chưa sử dụng đến) tại địa phương, vừa lập danh mục cần bổ sung

Trước 30/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử

Trước 30/4/2021

Sở Y tế

Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trước 30/4/2021

Sở Tài chính

Sở Y tế

Thực hiện quy trình mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử

Xong trước 15/5/2021

Sở Y tế

Sở Tài chính

Sau khi kết thúc bầu cử thống kê tổng hợp, báo cáo trang thiết bị vật tư, hóa chất đã sử dụng

Xong trước 30/5/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

1.3

Chuẩn bị khu vực bầu cử tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

a)

Đảm bảo vệ sinh môi trường phòng, chống dịch

 

Thực hiện vệ sinh, khử trùng môi trường tại tất cả các điểm bầu cử cố định

Làm tốt công tác vệ sinh chung, vệ sinh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: Tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…hoặc phun khử trùng (tùy theo diễn biến của dịch)

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

b)

Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn và các điều kiện cần thiết khác tại địa điểm bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định

- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng.

- Tăng cường thông khí trong phòng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác

Đảm bảo giãn cách vị trí ngồi trong phòng

Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

c)

Bố trí phòng cách ly tạm thời

 Yêu cầu mỗi địa điểm bầu cử cố định bố trí 01 phòng cách ly tạm thời đảm bảo đủ các điều kiện phòng, chống dịch, 01 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác để bầu cử diễn ra theo đúng quy định cho các trường hợp cách ly tạm thời (sàng lọc có ho, sốt… và không có yếu tố dịch tễ liên quan)

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

3

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử

3.1

Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định

a)

Hướng dẫn khai báo y tế phù hợp cho 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử

 Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc bằng hình thức phù hợp khác

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố và cán bộ y tế tại các điểm bầu cử.

Sở Y tế

b)

Đo thân nhiệt 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử

Đo thân nhiệt, sàng lọc các trường hợp có ho, sốt, đau họng… Chuyển sang phòng cách ly tạm thời. Nếu không có yếu tố dịch tễ liên quan thì bỏ phiếu tại đây theo quy định. Nếu có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện để đưa đi cách ly và bỏ phiếu lưu động tại cơ sở y tế theo quy định.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

 Cán bộ tế và cán bộ Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

c)

Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ, cử tri đến bầu cử phải đeo khẩu trang. Hướng dẫn thực hiện sát khuẩn tay hoặc rửa tay bằng xà phòng tại các điểm diễn ra bầu cử

Tổ chức phân luồng, chia bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay theo quy trình một chiều, tránh tình trạng gây ùn tắc, tập trung đông người tại điểm diễn ra bầu cử

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Cán bộ y tế và cán bộ Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử

Ban Chỉ đạophòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

d)

Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, các trường hợp liên quan tới ổ dịch đang hoạt động, F1, F2… Tại địa điểm bầu cử cố định

- Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định

- Niêm phong hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn

- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Cán bộ y tế tại các điểm bầu cử phối hợp với Tổ bầu cử

Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

3.2

Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm bầu cử lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế

a)

Đối với cử tri thuộc diện ca bệnh nghi ngờ (nếu có) đang cách ly, điều trị tại cơ sở y tế

 

Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người bệnh nghi ngờ đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế

 

- Tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu.

- Tổ chức khử khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế lưu động và Tổ bầu cử lưu động

- Cơ sở Y tế; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố, Ban bầu cử địa phương

b)

Đối với cử tri thuộc diện đang cách ly tập trung (nếu có) (F1 và các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung)

 

Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người đang cách ly tập trung

 

- Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung mặc trang phục phòng, chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng cách ly, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu

- Tổ chức khử khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế lưu động và Tổ bầu cử lưu động

 Cơ sở cách ly tập trung; Ban bầu cử địa phương

c)

Đối với công dân thuộc diện đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu có) (F2 và các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà)

 

Tổ chức điểm bầu cử lưu động đến từng nhà cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

- Tổ bầu cử lưu động phối hợp với Tổ Y tế lưu động đến tại nhà của cử tri đang cách ly tại nhà, mặc trang phục phòng chống dịch đưa hòm phiếu đến từng nhà, nơi lưu trú của cử tri, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế lưu động và Tổ bầu cử lưu động

 

Sở Y tế; BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Ban bầu cử các địa phương

4

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch sau khi bỏ phiếu xong

4.1

Vận chuyển hòm phiếu tại địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu

 

Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế

- Tổ Y tế thực hiện khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đi

- Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế và xe y tế chuyên dụng thu gom, vận chuyển hòm phiếu về địa điểm kiểm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng quy định

- Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu

Sau khi bỏ phiếu xong

Tổ Y tế lưu động, Tổ Bầu cử lưu động

Sở Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, Ban Bầu cử các cấp

4.2

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

a)

Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định

Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau mỗi lần kiểm phiếu…)

Trong khi kiểm phếu

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

b)

Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng.

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau mỗi lần kiểm phiếu…)

Sau khi bỏ phiếu xong, Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử các cấp

- Tổ kiểm phiếu riêng

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.3

Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu sau bầu cử theo quy định

- Dọn vệ sinh chung

- Vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…

 

Ban Bầu cử các cấp

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.4

Thực hiện tự theo dõi sức khỏe đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế

- Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định

- Trường hợp có ho, sốt… thông báo cho cơ sở y tế gần nhất và lấy mẫu XN COVID-19 theo quy định.

Khi kết thúc bầu cử

Tất cả cán bộ phục vụ bầu cử cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế…

 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN 2: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC BẦU CỬ KHI CÓ DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP

PHỐI HỢP

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

1

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh tổ chức họp khẩn trực tuyến với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh các cấp đề ra các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian bầu cử

Sở Y tế: Chuẩn bị nội dung, báo cáo diễn biến tình hình dịch và kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, nhanh chóng và đúng quy định.

Cập nhật liên tục, thường xuyên và dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các ca mắc, việc truy vết các trường hợp F1, F2, khoanh vùng ổ dịch…)

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính bệnh nhân đầu tiên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

2

Tăng cường công tác truyền thông; trong đó tập trung tuyên truyền để ổn định tư tưởng, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Các cơ quan truyền thông đăng tải các thông tin về tình hình dịch bệnh, thông cáo báo chí và các biện pháp phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh; các nội dung các chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về công tác bầu cử đến với người dân

- Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân trước khi diễn ra bầu cử

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

3

Thực hiện thường trực công tác phòng chống dịch 24/24h. Tăng cường trả lời đường dây nóng giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thường trực trong thời gian trước, trong khi diễn ra bầu cử và sau khi bỏ phiếu.

Duy trì hiệu quả các số đường dây nóng tại các địa phương và của ngành y tế

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4

Dừng tất cả sự kiện không cần thiết phục vụ chào mừng bầu cử.

Ban hành Văn bản dừng

Trước, trong hoặc ngay sau bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

5

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế để thực hiện việc bầu cử cho các trường hợp là bệnh nhân dương tính, các đối tượng có nguy cơ cao

- Đảm bảo quyền lợi bầu cử của tất cả công dân đúng quy định.

- Xây dựng phương án bầu cử theo chỉ đạo

Trước, trong bầu cử

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

- Ban bầu cử các cấp

Sở Y tế

II

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ

1

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị, cuộc họp

1.1

Đối với khu vực không thực hiện giãn cách xã hội

- Bố trí hội trường tổ chức hội nghị như mục 1.a phần II, phương án 1.

Bố trí chỗ ngồi giãn cách tối thiểu 2m, đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu, hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp

 

1.2

Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội

a)

Tổ chức Hội nghị, cuộc họp trực tiếp

Nguyên tắc: Không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng họp. Không mời tham dự đại biểu, cử tri ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

Bố trí chỗ ngồi trong hội trường đảm bảo khoảng cách 2m giữa các đại biểu; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

Bố trí phòng cách ly tạm thời khi phát hiện đại biểu, người có biểu hiện sốt, ho.

Bố trí các điều kiện khác tổ chức hội nghị như mục 1.1.a phần II, phương án 2.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp

b)

Tổ chức Hội nghị, cuộc họp trực tuyến

Bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m khi có 2 người.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, bàn ghế bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh. Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp

 

1.3

Đối với khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

a)

Tổ chức Hội nghị, cuộc họp trực tuyến

Các hoạt động tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện như mục 1.2.b, phần II, phương án 2

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

 

b)

Không tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến được

Chuyến sang tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đến cử tri.

Cán bộ tham gia việc tổ chức lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm cần thực hiện:

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang ... trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, bút, thước kẻ, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.

- Lấy mẫu và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ phục vụ

- Hướng dẫn cán bộ phục vụ, cử tri tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện ho, sốt,…thông báo ngay cơ quan y tế gần nhất.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

 

2

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước ngày diễn ra bầu cử

 

 

 

2.1

Các hoạt động thực hiện như mục 2, phần II, phương án 1.

- Bố trí cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định, Thành lập Tổ y tế lưu động

- Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định và lưu động theo quy định

+ Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra bầu cử

+ Kẻ vạch, bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… vào phòng cách ly tạm thời

2.2

Các hoạt động tăng cường

a)

Thành lập Điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động phục vụ bầu cử tại khu vực, vùng dân cư bị phong tỏa phạm vi quy mô nhỏ (cụm dân cư) do yêu cầu trong công tác phòng chống dịch

 

Thành lập điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động ngay tại khu vực bị phong tỏa phạm vi quy mô nhỏ (cụm dân cư) đảm bảo đúng quy trình và quy định bầu cử.

Thành lập ngay địa điểm bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa, Tổ bầu cử lưu động phối hợp với Tổ y tế lưu động tại khu vực phong tỏa có trách nhiệm đến từng nhà cử tri, hướng dẫn cử tri và đảm bảo quyền lợi bầu cử của người dân.

Số lượng điểm bầu cử lưu động, Tổ bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động tùy thuộc vào phạm vi của vùng dân cư bị phong tỏa.

Ngay sau khi có quyết định phong tỏa

Ban bầu cử địa phương

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

b)

Thành lập tổ Y tế lưu động tại cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân dương tính khi số lượng ít, quy mô nhỏ (sử dụng Tổ y tế lưu động phục vụ bầu cử tại mục 1.1 , phần II, phương án 1)

 

Sử dụng Tổ y tế lưu động tại cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân dương tính đã thành lập tại mục 1.1, phần II, phương án 1

- Tổ y tế lưu động là cán bộ đang làm nhiệm vụ cách ly điều trị tại cơ sở y tế.

- Ban bầu cử tại địa phương nơi có người bệnh đang cách ly điều trị, có trách nhiệm thành lập 01 tổ bầu cử lưu động, phối hợp với Tổ y tế lưu động thực hiện việc bầu cử cho bệnh nhân, đảm bảo thực hiện các quy định về bầu cử và phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Sau khi có bệnh nhân COVID-19 cách ly điều trị

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

c)

Thành lập điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động tại khu vực phong tỏa trong trường hợp số lượng cử tri nhiều, quy mô lớn

 Thành lập ngay địa điểm bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa, Tổ y tế lưu động phục vụ bầu cử cố định tại khu vực phong tỏa. Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương. Không bố trí để cử tri các khu vực khác bỏ phiếu cùng.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt..

Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho…

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

d)

Thành lập điểm bầu cử cố định tại cơ sở y tế trong trường hợp số lượng bệnh nhân nhiều, quy mô lớn

Căn cứ tình hình diễn biến thực tế của dịch COVID-19 để thành lập đơn vị bầu cử cho cơ sở này. Đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

e)

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử tại các địa điểm bổ sung (khu vực, vùng phong tỏa)

- Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch

- Công tác vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải

- Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định

Ngay sau khi thành lập

- Các đơn vị y tế trên địa bàn

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

f)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các địa điểm bầu cử cố định.

 

Tại các địa điểm bầu cử cố định

Tại mỗi điểm bầu cử cố định, thông báo trước thời gian cử tri đến bỏ phiếu đảm bảo giãn cách, theo từng khu vực dân cư, không tập trung đông người vào 1 thời điểm.

Bố trí khu vực ngồi chờ đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử các cấp

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

3

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử

3.1

Các hoạt động thực hiện như mục 2, phần II, phương án 1

- Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau bỏ phiếu tại các điểm bầu cử cố định.

- Tổ chức điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, tại cơ sở cách ly tập trung và tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định.

3.2

Các hoạt động bổ sung

a)

Thực hiện nghiêm việc đảm bảo khoảng cách tiếp xúc trong quá trình diễn ra bầu cử

 

Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

Cử tri xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri, bàn, chỗ ngồi

Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước và sau bỏ phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Cán bộ y tế tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

 

Khu vực thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly xã hội và phong tỏa

 Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa

Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m. Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước và sau bỏ phiếu.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Cán bộ y tế tại các điểm bầu cử

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

b)

Trường hợp phát hiện ca nghi ngờ, F1, F2… Tại địa điểm bầu cử cố định

- Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định.

- Niêm phòng hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn.

- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định

Ngay khi phát hiện, Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Ban bầu cử

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

c)

Tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử lưu động cho người bệnh đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế (thực hiện tương tự như đối với người bệnh nghi ngờ) trong trường hợp số lượng ít, quy mô nhỏ

- Tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu

- Bọc kín bề mặt hòm phiếu trước khi cử tri bầu cử xong. Tổ chức khử khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế lưu động - Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử.

- Các đơn vị khám chữa bệnh

 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

d)

Tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử lưu động tại khu phong tỏa quy mô nhỏ (cụm dân cư)

- Tổ bầu cử tại khu vực phong tỏa mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến từng nhà, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu.

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế lưu động - Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

BCĐ phòng chống dịch COVI,D-19 các huyện, thị xã, thành phố

4

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch sau khi bỏ phiếu xong

4.1

Vận chuyển hòm phiếu tại các địa điểm bầu cử cố định ở khu vực phong tỏa và địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu

 

Đối với hòm phiếu tại điểm bầu cử cố định ở khu vực phong tỏa, ở các phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tại tất cả các điểm bầu cử lưu động: ở cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.

- Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

- Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế lưu động và xe y tế chuyên dụng đến các địa điểm bầu cử lưu động thu gom, vận chuyển hòm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

- Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban bầu cử các cấp.

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.2

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

a)

Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định (trừ hòm phiếu ở khu cách ly, phong tỏa)

Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau mỗi lần kiểm phiếu…)

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

b)

Đối với hòm phiếu tại các địa điểm bầu cử cố định của khu phong tỏa, tại phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tại tất cả các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng.

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau mỗi lần kiểm phiếu…)

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban Bầu cử các cấp

- Tổ kiểm phiếu riêng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.3

Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu và phòng kiểm phiếu sau bầu cử theo quy định

Tổng vệ sinh chung, thu gom rác thải

Phun khử khuẩn nơi tổ chức bầu cử

Sau khi kết thúc bầu cử

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.4

Thực hiện giám sát y tế đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử cố định ở khu phong tỏa, điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế

 Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và lấy mẫu XN COVID-19 theo quy định

Sau khi kết thúc bầu cử

Tất cả cán bộ thuộc phục vụ bầu cử các trường hợp F0, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế…

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

4.5

Tại điểm bầu cử ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cử tri của điểm bỏ phiếu

Sau khi kết thúc bầu cử

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(theo Hướng dẫn kèm theo Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế)

Hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử Quốc gia, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử Quốc gia.

- Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử Quốc gia nhằm đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống từ Trung ương tới địa phương.

- Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động bầu cử để đảm bảo bầu cử Quốc gia được thực hiện theo đúng yêu cầu.

2. Yêu cầu

- Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử Quốc gia.

- Hướng dẫn phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn tổ chức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, có sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử Quốc gia.

- Đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

II. HOẠT DỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức các hội nghị, cuộc họp và khu vực bỏ phiếu bầu cử tại địa phương không có dịch COVID-19

1.1. Đối với người tham dự, cần thực hiện

a. Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

b. Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử.

c. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

d. Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

đ. Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

e. Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

g. Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

1.2. Đối với Ban tổ chức

a) Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương.

b) Kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng chống dịch khu vực tổ chức họp, hội nghị và khu vực bỏ phiếu bầu cử.

c) Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau họp, bỏ phiếu bầu cử hoặc khi cần thiết.

d) Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp, bỏ phiếu bầu cử phải mở cửa phòng để tạo sự thông thoáng.

e) Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.

g) Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu, cử tri tham gia họp, bỏ phiếu bầu cử.

h) Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2”.

i) Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

k) Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia họp, bỏ phiếu bầu cử mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào họp, bỏ phiếu bầu cử.

l) Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

m) Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn y tế những người đến họp, cử tri đến bỏ phiếu bầu cử, nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 thì chuyển sang nơi cách ly tạm thời để xử lý theo quy trình, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

n) Khuyến cáo, hướng dẫn ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung thành nhóm đông người tại phòng họp, khu vực bỏ phiếu bầu cử.

o)Bố trí phòng cách ly tạm thời cho các trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 với đủ các trang thiết bị phòng hộ cần thiết.

p) Xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi nghờ, mắc COVID-19 (các địa phương xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển và xử lý trường hợp này, vệ sinh khử khuẩn khu vực họp, bỏ phiếu bầu cử).

q) Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn sau khi tổ chức họp, bỏ phiếu bầu cử.

r) Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

2. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức hội nghị, cuộc họp tại địa phương có dịch COVID-19[1]

2.1.Tổ chức hội nghị, cuộc họp trực tiếp

2.1.1. Đối với người tham dự, cần thực hiện

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 1.1, tại khoản 1.

b) Ngồi đúng vị trí được sắp xếp, khoảng cách theo hướng dẫn.

c) Thực hiện giữ khoảng cách giữa các đại biểu, cử tri theo các hướng dẫn.

2.1.2. Đối với Ban tổ chức

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu nêu ở trong 1.2, tại khoản 1.

b) Không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng họp.

c) Không mời tham dự đại biểu, cử tri ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa tham dự họp.

d) Bố trí hội trường, phòng họp để chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách giữa các đại biểu, cử tri theo quy định; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu, cử tri; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

đ) Chuẩn bị sẵn khẩu trang để cấp cho các đại biểu.

e) Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau họp cho đại biểu.

g) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

2.1. Tổ chức hội nghị, cuộc họp trực tuyến

2.2.1. Đối với người tham dự

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 1.1, tại khoản 1.

b) Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

2.2.2. Tại phòng họp điểm cầu chính và các điểm cầu

a) Tùy điều kiện và diện tích của phòng họp để bố trí số người tham dự, nhưng không quá 20 người.

b) Bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m khi có trên 2 người.

c) Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, bàn ghế bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường.

d) Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

đ) Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn sau khi tổ chức họp.

2.3. Tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đến cử tri khi không tổ chức được hội nghị trực tiếp, trực tuyến.

Cán bộ tham gia việc tổ chức lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm cần thực hiện:

a) Tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

b) Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân trong quá trình làm nhiệm vụ.

c) Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

d) Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu, bút, thước kẻ và phương tiện vận chuyển.

e) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ tham gia thực hiện.

3. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bầu cử tại địa phương có dịch COVID-19.

3.1. Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội.

3.1.1. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu ở trong 1.1, tại khoản 1.

b) Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

c) Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

d) Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

3.1.2. Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu ở trong 1.2, tại khoản 1.

b) Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử. Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu bầu cử để phòng chống lây nhiễm COVID-19.

c) Kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m.

d) Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.

đ) Hướng dẫn cử trí cách thức bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

e) Căn cứ vào thực tế và hướng dẫn tại thời điểm bầu cử để sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử khi thực hiện nhiệm vụ.

g) Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi nghờ hoặc mắc COVID-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu bầu cử.

h) Hướng dẫn cán bộ phục vụ, cử tri tự theo dõi sức khỏa trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

i) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

k) Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

3.2. Tổ chức bầu cử cho người đang cách ly nhà2

a) Chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động), phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang. Vận chuyển đến nhà bệnh nhân (phối hợp với Tổ COVID-19 cộng đồng để thực hiện việc bỏ phiếu và giám sát người cách ly tại nhà).

b) Cán bộ của tổ bầu cử sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ trong khi làm nhiệm vụ.

c) Hướng dẫn người cách ly tại nhà cách thức bầu cử theo quy trình (tốt nhất là sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng rác sau khi dùng).

d) Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

đ) Xử lý khử khuẩn phiếu, bút và thước kẻ nếu dùng nhiều lần, hòm phiếu; xử lý khử khuẩn hòm phiếu và phương tiện vận chuyển trước và sau khi ra khỏi nhà.

e) Sau khi kết thúc bàn giao thùng phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi.

g) Cán bộ của tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏa trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

3.3. Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa3

3.3.1. Tổ chức điểm bầu cử tại những nơi đủ điều kiện

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 3.1, tại khoản 3.

b) Căn cứ điều kiện thực tế để bố trí thùng phiếu ở vị trí phù hợp, có hàng rào ngăn cách.

c) Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử trong khi làm nhiệm vụ.

đ) Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng.

e) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ của Tổ bầu cử.

g) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

3.3.2. Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 3.2, tại khoản 3.

b) Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng.

c) Khử khuẩn hòm phiếu trước và sau khi ra khỏi khu cách ly tập trung, nơi cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

d) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của Tổ bầu cử.

đ) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

3.3.3. Kiểm phiếu của các thùng phiếu

a) Bố trí nơi đặt thùng phiếu và xử lý khử khuẩn.

b) Phân công cán bộ kiểm phiếu riêng cho các thùng phiếu được đưa về từ khu cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

c, Cán bộ tham gia kiểm phiếu phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, xử lý sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân.

d, Sau khi kết kiểm phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý đúng theo quy định trước khi rời khỏi vị trí kiểm phiếu.

3.4. Tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc COVID-19.

3.4.1. Tổ chức điểm bầu cử tại những nơi đủ điều kiện

a. Nếu đủ điều kiện và được Hội đồng bầu cử có thẩm quyền cho phép tổ chức điểm bầu cử riêng thì thực hiện các nội dung nêu ở trong 3.3.1, tại khoản 3.

b. Tổ bầu cử và cơ quan y tế phối hợp, hỗ trợ nhau để đảm bảo các quy định và quy trình bầu cử, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

c. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện bầu cử.

3.4.2. Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

a. Thực hiện các nội dung nêu ở trong 3.3.2, tại khoản 3.

b. Cán bộ y tế tại bệnh viện, cơ sở y tế hướng dẫn, trợ giúp Tổ bầu cử thực hiện để đảm bảo các quy định và quy trình bầu cử, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

c. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện bầu cử.

3.4.3. Kiểm phiếu của các thùng phiếu

Thực hiện các nội dung nêu ở trong 3.3.2, tại khoản 3 về kiểm phiếu của các thùng phiếu.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, kinh phí, triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch để đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện an toàn, đúng yêu cầu.

- Tổ chức công tác phòng chống dịch, kịp thời nắm băt tình hình, xử lý tình huống trong bầu cử. Xây dựng quy trình, quy định của địa phương dựa trên các quy định, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế.

- Tổ chức tập huấn về phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

- Cơ quan y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 đảm bảo phục vụ an toàn bầu cử Quốc gia.

- Chỉ đạo các địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, cơ sở vật chất năng lực xét nghiệm, tét kít xet nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo phục vụ bầu cử Quốc gia.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, giừng bệnh để thu dung, tổ chức cách ly và điều trị người bệnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch tại các địa phương, đặc biệt là các nơi có nguy cơ cao như khu vực cửa khẩu, biên giới để có các biện pháp xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng; kiếm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

4.2. Công tác truyền thông

- Tổ chức đợt truyền thông về phòng chống dịch bệnh phục vụ bầu cử Quốc gia, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19; tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế cho nhân dân khi tham gia bầu cử.

- Phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức và phối hợp giữa tuyên truyền về bầu cử và phòng chống COVID-19.

4.3. Công tác thông tin báo cáo

- Báo cáo kịp thời, thường tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 cho Hội đồng bầy cử và cơ quan y tế theo quy định.

- Khi có tình huống bất thường về dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác cần báo cáo ngay để có phương án xử trí kịp thời.

PHỤ LỤC 3

HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, KHỬ KHUẨN, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
(theo Hướng dẫn kèm theo Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế)

I. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Tại các địa điểm tổ chức bầu cử Quốc gia: kiểm tra vệ sinh môi trường, tổ chức khử khuẩn làm sạch môi trường; đảm bảo khu vực nhà vệ sinh có đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay…

- Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị quản lý các địa điểm tổ chức bầu cử chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang và đo nhiệt độ cho những người tham dự Hội nghị và bỏ phiếu. Bố trí túi/thùng đựng rác và thực hiện thu gom chất thải y tế (nếu có) theo quy định.

II. KHỬ KHUẨN

2.1. Địa điểm

Phòng họp, hội trường, phòng bỏ phiếu, sảnh hội trường, thang máy, cầu thang, nhà vệ sinh, hòm phiếu, bàn ghi phiếu và các địa điểm khác diễn ra hoạt động bầu cử Quốc gia.

2.2. Yêu cầu về phương tiện vệ sinh khử khuẩn

- Người thực hiện phun khử khuẩn phải được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo, kính đeo mắt, mũ, găng tay, khẩu trang, ủng...

- Người thực hiện lau khử khuẩn phải được trang bị: găng tay, khẩu trang.

- Dụng cụ khử khuẩn: khăn lau, cây lau sàn nhà, bình xịt cầm tay, máy phun đeo vai.

- Hóa chất khử khuẩn: chai xịt tẩy rửa đa năng, dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng, dung dịch khử khuẩn chứa clo hoạt tính hoặc cồn 70 độ.

2.3. Phương pháp và dung dịch khử khuẩn

- Nguyên tắc vệ sinh khử khuẩn: thực hiện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ chỗ sạch đến chỗ bẩn. Công tác vệ sinh khử khuẩn được thực hiện trước ngày diễn ra bầu cử Quốc gia.

- Phun bằng máy phun đeo vai: sử dụng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,015% clo hoạt tính hoặc 0,05% clo hoạt tính để phun khử khuẩn toàn bộ phòng họp, hội trường, phòng bỏ phiếu, sảnh hội trường, thang máy, cầu thang, nhà vệ sinh trước khi diễn ra hoạt động bầu cử Quốc gia.

- Lau các bề mặt bằng khăn lau hoặc cây lau sàn có tẩm: (1) dung dịch tẩy rửa đa năng dùng sẵn hoặc (2) pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước) hoặc (3) các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc (4) cồn 70 độ. Lau khử khuẩn áp dụng cho các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, công tắc điện, bàn phím máy tính, bề mặt trong nhàvệ sinh... Đối với công tắc điện, bàn phím máy tính, thiết bị điện và các bề mặt không chịu nước, cần sử dụng cồn 70 độ để lau.

- Khử khuẩn hòm phiếu: dùng cồn 70 độ tẩm khăn để lau bề mặt trong và ngoài hòm phiếu trước khi bỏ phiếu và sau khi đã lấy phiếu ra khỏi hòm phiếu.

- Sau khi phun hoặc lau khử khuẩn: thời gian cách ly phải đảm bảo ít nhất 30 phút đối với dung dịch khử khuẩn có chứa clo hoạt tính hoặc 10 phút đối với cồn 70 độ.

- Trường hợp bề mặt bị bẩn, cần tiến hành làm sạch bề mặt bằng nước sạch và xà phòng trước khi lau khử khuẩn.

- Sau khi kết thúc công tác vệ sinh khử khuẩn, tiến hành thu gom phương tiện phòng hộ cá nhân vào túi đựng chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý theo định.

- Tại các địa điểm tổ chức bầu cử phải bố trí thùng đựng rác thải có đạp chân và nắp đậy.

2.4. Tần suất khử khuẩn

- Phun và lau khử khuẩn toàn bộ các khu vực có hoạt động bầu cử Quốc gia một ngày trước khi diễn ra bầu cử.

- Trong các ngày diễn ra hoạt động bầu cử, thực hiện lau khử khuẩn 2 lần/ngày và khử khuẩn đột xuất khi phát hiện có người ho, sốt, khó thở.

III. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG, SINH HOẠT

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn.

- Đối với các cơ sở cấp nước: thực hiện tốt công tác nội kiểm và đảm bảo nồng độ Clo dư theo quy định.

 [1] Theo Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT ngày 25/2/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (khoản 2.2);