Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Kế hoạch số 159/KH-MT ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý Môi trường - Bộ Y tế về Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 161/MT-SKHC ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế ;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/01/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động, thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp đảm bảo công tác y tế trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu, thảm họa, ngộ độc,… trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Công tác quản lý, điều hành

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để triển khai công tác y tế trong thời gian diễn ra bầu cử.

2. Các hoạt động chuyên môn

2.1. Công tác cấp cứu, điều trị

- Thành lập các tổ thường trực y tế, kíp cấp cứu lưu động của các đơn vị, đảm bảo đủ phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ:

+ Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố: 01 Tổ.

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập 02 tổ.

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, giường bệnh, đảm bảo về nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện y tế cần thiết để đáp ứng kịp thời khi có cấp cứu, mắc bệnh dịch, ngộ độc, thảm họa,…

2.2. Công tác an toàn thực phẩm

Tổ chức tuyên truyền, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở dịch vụ ăn uống, quán ăn và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi bỏ phiếu. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống. Thành lập tổ thường trực (3-5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, xử lý nếu có ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm.

2.3. Công tác phòng chống dịch COVID - 19

Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 được chia thành 2 phương án:

- Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này)

a) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử:

- Khi không có dịch: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại những nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử.

- Khi có dịch: Tổ chức hội nghị vận động bầu cử ở các khu vực: khu vực không giãn cách xã hội; khu vực giãn cách xã hội và khu vực cách ly xã hội, phong tỏa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này)

b) Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị trước bầu cử

- Bố trí cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định để hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, đo thân nhiệt.

- Bố trí cán bộ của ban tổ chức bầu cử địa phương phối hợp với cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định để hướng dẫn khai báo y tế theo các hình thức phù hợp.

- Thành lập các Tổ Y tế lưu động: Tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú và tại khu vực dãn cách, phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có).

- Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử.

- Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định, lưu động theo quy định:

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường: Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà,…trước 01 ngày diễn ra bầu cử hoặc phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày tùy theo diễn biến của dịch (Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này).

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, vị trí để dung dịch sát khuẩn tay.

+ Bố trí phòng cách ly tạm thời: Để cách ly cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở…. Và triển khai bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

c) Công tác phòng chống dịch COVID - 19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử

* Tại các địa điểm bỏ phiếu bầu cử cố định:

 Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

* Tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động:

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ (nếu có).

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi cách ly tập trung và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

- Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở khu vực phong tỏa, phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tất cả các địa điểm bầu cử lưu động (nếu có).

+ Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

+ Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.

+ Thành lập tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng, chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…).

(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này)

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, công tác thường trực cấp cứu, công tác phòng chống dịch COVID - 19 tại các điểm bầu cử cố định và lưu động theo kế hoạch đã được xây dựng.

4. Chế độ báo cáo trong thời gian diễn ra bầu cử

- Các ngành, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả đảm bảo công tác y tế về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) chậm nhất 14 giờ hàng ngày.

- Giao Sở Y tế là cơ quan thường trực tổng hợp công tác đảm bảo công tác y tế hàng ngày, báo cáo về Bộ Y tế và UBND tỉnh trước 15 giờ hàng ngày.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức tập huấn chuyên môn đảm bảo công tác y tế cho cán bộ, công chức, viên chức thường trực tại các Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

- Thành lập các Tổ thường trực cấp cứu, Tổ Y tế lưu động, bố trí cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định, chuẩn bị đầy đủ trang phục phòng chống dịch, cơ số thuốc cấp cứu, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, cấp cứu theo quy định tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Chỉ đạo các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, giường bệnh, đảm bảo về nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện y tế cần thiết để đáp ứng kịp thời khi có cấp cứu, mắc bệnh dịch, ngộ độc, thảm họa,…

- Tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đã sử dụng, lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử.

- Tổng hợp công tác y tế, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh

- Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử; quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bầu cử.

- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

- Phối hợp với ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung tại các địa điểm lưu trú.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung.

5. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử.

7. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

- Phối hợp với ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, xe chuyên dụng vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử cố định và lưu động. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành.

- Huy động lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các nội dung trong kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh phòng, chống dịch bệnh
CODVID-19;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC;
- Lưu: VT, KGVX(NTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 


PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT ĐẢM BẢO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Kèm theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

PHƯƠNG ÁN 1: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ KHI CHƯA GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP

PHỐI HỢP

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1

Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh. Ra các văn bản chỉ đạo; thông báo kịp thời tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện và Ban Bầu cử các cấp về các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải cách ly y tế… để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử

Cập nhật liên tục và thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải thực hiện cách ly y tế để kịp thời báo cáo, xử lý tình huống và có phương án tổ chức bỏ phiếu riêng)

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

2

Thực hiện công tác tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian bầu cử

Tuyên tuyền cho người dân thực hiện đầy đủ thông điệp 5K và các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế khi tham gia bầu cử. Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và TH tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

3

Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử tại các địa phương.

Trước 01/4/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Y tế

II

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ

1

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

a)

Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện địa phương

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…trước và sau họp hoặc khi cần thiết. Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

- Tăng cường thông khí trong phòng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Sở Y tế

b)

Thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế tuyến huyện bố trí cán bộ y tế tại mỗi điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn để đo thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch tại Hội nghị: khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang…khi có kế hoạch chi tiết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Trong khi diễn ra hội nghị

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế tuyến huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Sở Y tế

2

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước ngày diễn ra bầu cử

2.1

Thành lập Tổ Y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động

a)

Bố trí cán bộ y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định (tối thiểu 1 cán bộ y tế)

 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch… Đảm bảo y tế tại mỗi điểm bầu cử

Trước 15/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

b)

Thành lập các Tổ Y tế lưu động tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế

- Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập 2 Tổ Y tế lưu động tuyến tỉnh (trong đó mỗi tổ bố trí 1 cán bộ thuộc lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh) cùng với xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị…

- Sở Y tế chỉ đạo mỗi Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thành lập 1 Tổ Y tế lưu động, cùng với xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị…

Các tổ y tế lưu động này thường trực và sẵn sàng hỗ trợ Tổ Y tế cố định và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh thuộc địa bàn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

- Chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế.

Trước 15/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Cơ sở cách ly tập trung, Ban bầu cử địa phương

c)

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử

- Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch

- Công tác vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải

- Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định

Trước 15/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

 

1.2

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử

 

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ phòng chống dịch bệnh cho bầu cử

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, vừa sử dụng số trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất hiện có (chưa sử dụng đến) tại địa phương, vừa lập danh mục cần bổ sung

Trước 05/4/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử

Trước 10/4/2021

Sở Y tế

Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trước 15/4/2021

Sở Tài chính

Sở Y tế

Thực hiện quy trình mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử

Xong trước 15/5/2021

Sở Y tế

Sở Tài chính

Sau khi kết thúc bầu cử thống kê tổng hợp, báo cáo trang thiết bị vật tư, hóa chất đã sử dụng

Xong trước 30/5/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

1.3

Chuẩn bị khu vực bầu cử tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

a)

Đảm bảo vệ sinh môi trường phòng, chống dịch

 

Thực hiện vệ sinh, khử trùng môi trường tại tất cả các điểm bầu cử cố định

 

Làm tốt công tác vệ sinh chung, vệ sinh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: Tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…hoặc phun khử trùng (tùy theo diễn biến của dịch)

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Y tế

 

b)

Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn và các điều kiện cần thiết khác tại địa điểm bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định

- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt,

dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng.

- Tăng cường thông khí trong phòng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác

Đảm bảo giãn cách vị trí ngồi trong phòng

Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

c)

Bố trí phòng cách ly tạm thời

Yêu cầu mỗi địa điểm bầu cử cố định bố trí 01 phòng cách ly tạm thời đảm bảo đủ các điều kiện phòng, chống dịch, 01 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác để bầu cử diễn ra theo đúng quy định cho các trường hợp cách ly tạm thời (sàng lọc có ho, sốt… và không có yếu tố dịch tễ liên quan)

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

3

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử

3.1

Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định

a)

Hướng dẫn khai báo y tế phù hợp cho 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử

Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bằng giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố và cán bộ y tế tại các điểm bầu cử.

 

 

Sở Y tế

b)

Đo thân nhiệt 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử

 

 

 

Đo thân nhiệt, sàng lọc các trường hợp có ho, sốt, đau họng… Chuyển sang phòng cách ly tạm thời. Nếu không có yếu tố dịch tễ liên quan thì bỏ phiếu tại đây theo quy định. Nếu có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện để đưa đi cách ly và bỏ phiếu lưu động tại cơ sở y tế theo quy định.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Cán bộ tế và cán bộ Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

c)

Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ, cử tri đến bầu cử phải đeo khẩu trang. Hướng dẫn thực hiện sát khuẩn tay hoặc rửa tay bằng xà phòng tại các điểm diễn ra bầu cử

Tổ chức phân luồng, chia bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tránh tình trạng gây ùn tắc, tập trung đông người tại điểm diễn ra bầu cử

 

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Cán bộ y tế và cán bộ Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

d)

Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, các trường hợp liên quan tới ổ dịch đang hoạt động, F1, F2… Tại địa điểm bầu cử cố định

- Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định

- Niêm phòng hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn

- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Cán bộ y tế tại các điểm bầu cử phối hợp với Tổ bầu cử

Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

3.2

Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm bầu cử lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế

a)

Đối với cử tri thuộc diện ca bệnh nghi ngờ (nếu có) đang cách ly, điều trị tại cơ sở y tế

 

Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người bệnh nghi ngờ đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế

 

- Tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu.

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế lưu động và Tổ bầu cử lưu động

 

- Cơ sở Y tế; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố, Ban bầu cử địa phương

 

b)

Đối với cử tri thuộc diện đang cách ly tập trung (nếu có) (F1 và các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung)

 

Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người đang cách ly tập trung

 

- Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung mặc trang phục phòng, chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng cách ly, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế lưu động và Tổ bầu cử lưu động

 

 

 

 

Cơ sở cách ly tập trung; Ban bầu cử địa phương

c)

Đối với công dân thuộc diện đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu có) (F2 và các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà)

 

Tổ chức điểm bầu cử lưu động đến từng nhà cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

- Tổ bầu cử lưu động phối hợp với Tổ Y tế lưu động đến tại nhà của cử tri đang cách ly tại nhà, mặc trang phục phòng chống dịch đưa hòm phiếu đến từng nhà, nơi lưu trú của cử tri, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi bỏ phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế lưu động và Tổ bầu cử lưu động

 

Sở Y tế; BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Ban bầu cử các địa phương

4

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch sau khi bỏ phiếu xong

4.1

Vận chuyển hòm phiếu tại địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu

 

Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế

- Tổ Y tế thực hiện khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đi

- Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế và xe y tế chuyên dụng thu gom, vận chuyển hòm phiếu về địa điểm kiểm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng quy định

- Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu

Sau khi bỏ phiếu xong

Tổ Y tế lưu động, Tổ Bầu cử lưu động

 

 

Sở Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, Ban Bầu cử các cấp

 

4.2

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

a)

Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định

Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Trong khi kiểm phếu

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

b)

Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng.

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Sau khi bỏ phiếu xong, Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử các cấp

- Tổ kiểm phiếu riêng

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.3

Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu sau bầu cử theo quy định

- Dọn vệ sinh chung

- Vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…

 

Ban Bầu cử các cấp

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.4

Thực hiện tự theo dõi sức khỏe đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế

- Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định

- Trường hợp có ho, sốt… Lấy mẫu giám sát COVID-19 theo quy định

Khi kết thúc bầu cử

Tất cả cán bộ phục vụ bầu cử cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế…

 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

PHƯƠNG ÁN 2: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ KHI XUẤT HIỆN CA BỆNH XÂM NHẬP VÀ LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG


STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP

PHỐI HỢP

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

1

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh tổ chức họp khẩn trực tuyến với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh các cấp đề ra các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian bầu cử

Sở Y tế: Chuẩn bị nội dung, báo cáo diễn biến tình hình dịch và kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, nhanh chóng và đúng quy định.

Cập nhật liên tục, thường xuyên và dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các ca mắc, việc truy vết các trường hợp F1, F2, khoanh vùng ổ dịch…)

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính bệnh nhân đầu tiên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

2

Tăng cường công tác truyền thông; trong đó tập trung tuyên truyền để ổn định tư tưởng, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Các cơ quan truyền thông đăng tải các thông tin về tình hình dịch bệnh, thông cáo báo chí và các biện pháp phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh; các nội dung các chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về công tác bầu cử đến với người dân

- Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân trước khi diễn ra bầu cử

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

3

Thực hiện thường trực công tác phòng chống dịch 24/24h. Tăng cường trả lời đường dây nóng giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thường trực trong thời gian trước, trong khi diễn ra bầu cử và sau khi bỏ phiếu.

Duy trì hiệu quả các số đường dây nóng tại các địa phương.

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

 

4

Dừng tất cả sự kiện không cần thiết phục vụ chào mừng bầu cử.

Ban hành Văn bản dừng

Trước, trong hoặc ngay sau bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

5

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế để thực hiện việc bầu cử cho các trường hợp là bệnh nhân dương tính, các đối tượng có nguy cơ cao

- Đảm bảo quyền lợi bầu cử của tất cả công dân đúng quy định.

- Xây dựng phương án bầu cử theo chỉ đạo

Trước, trong bầu cử

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

- Ban bầu cử các cấp

Sở Y tế

II

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ

1

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử1

1.1

Đối với khu vực không thực hiện giãn cách xã hội

- Bố trí hội trường tổ chức hội nghị như mục 1.a phần II, phương án 1.

Bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp, đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu, hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp

 

1.2

Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội

a)

Tổ chức Hội nghị trực tiếp

Nguyên tắc: Không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng họp. Không mời tham dự đại biểu, cử tri ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

Bố trí chỗ ngồi trong hội trường đảm bảo khoảng cách 2m giữa các đại biểu; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

Bố trí phòng cách ly tạm thời khi phát hiện đại biểu, người có biểu hiện sốt, ho.

Bố trí các điều kiện khác tổ chức hội nghị như mục 1.1.a phần II, phương án 2.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp

 

b)

Tổ chức Hội nghị trực tuyến, tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber…

Không bố trí quá 2 người trong một phòng họp. Bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m khi có 2 người.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, bàn ghế bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh. Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp

 

1.3

Đối với khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

a)

Tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến thông qua tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber…

Các hoạt động tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện như mục 1.2.b, phần II, phương án 2

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

 

b)

Không tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến được

Chuyến sang tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đến cử tri.

Cán bộ tổ phát phiếu, kiểm phiếu cần thực hiện:

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang ... trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri,

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của tổ

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

 

2

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước ngày diễn ra bầu cử

 

 

 

2.1

Các hoạt động thực hiện như mục 2, phần II, phương án 1.

- Bố trí cán bộ y tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cố định, Thành lập Tổ y tế lưu động

- Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định và lưu động theo quy định

+ Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra bầu cử

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… vào phòng cách ly tạm thời

2.2

Các hoạt động tăng cường

a)

Thành lập Điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động phục vụ bầu cử tại khu vực, vùng dân cư bị phong tỏa phạm vi quy mô nhỏ (cụm dân cư) do yêu cầu trong công tác phòng chống dịch

 

Thành lập điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động ngay tại khu vực bị phong tỏa phạm vi quy mô nhỏ (cụm dân cư) đảm bảo đúng quy trình và quy định bầu cử.

Thành lập ngay địa điểm bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa, Tổ bầu cử lưu động phối hợp với Tổ y tế lưu động tại khu vực phong tỏa có trách nhiệm đến từng nhà cử tri, hướng dẫn cử tri và đảm bảo quyền lợi bầu cử của người dân.

Số lượng điểm bầu cử lưu động, Tổ bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động tùy thuộc vào phạm vi của vùng dân cư bị phong tỏa.

Ngay sau khi có quyết định phong tỏa

Ban bầu cử địa phương

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

b)

Thành lập tổ Y tế lưu động tại cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân dương tính khi số lượng ít, quy mô nhỏ (sử dụng Tổ y tế lưu động phục vụ bầu cử tại mục 1.1 , phần II, phương án 1)

 

Sử dụng Tổ y tế lưu động tại cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân dương tính đã thành lập tại mục 1.1, phần II, phương án 1

- Tổ y tế lưu động là cán bộ đang làm nhiệm vụ cách ly điều trị tại cơ sở y tế.

- Ban bầu cử tại địa phương nơi có người bệnh đang cách ly điều trị, có trách nhiệm thành lập 01 tổ bầu cử lưu động, phối hợp với Tổ y tế lưu động thực hiện việc bầu cử cho bệnh nhân, đảm bảo thực hiện các quy định về bầu cử và phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế

Sau khi có bệnh nhân COVID-19 cách ly điều trị

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

 

c)

Thành lập điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế lưu động tại khu vực phong tỏa trong trường hợp số lượng cử tri nhiều, quy mô lớn

Thành lập ngay địa điểm bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa, Tổ y tế lưu động phục vụ bầu cử cố định tại khu vực phong tỏa. Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương. Không bố trí để cử tri các khu vực khác bỏ phiếu cùng.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt..

Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho…

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

d)

Thành lập điểm bầu cử cố định tại cơ sở y tế trong trường hợp số lượng bệnh nhân nhiều, quy mô lớn

Căn cứ vào quy định, hướng dẫn về bầu cử và tình hình diễn biến thực tế của dịch COVID-19 để thành lập đơn vị bầu cử cho cơ sở này. Đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử địa phương

 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

e)

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử tại các địa điểm bổ sung (khu vực, vùng phong tỏa)

- Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch

- Công tác vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải

- Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định

Ngay sau khi thành lập

- Các đơn vị y tế trên địa bàn

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

 

f)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các địa điểm bầu cử cố định.

 

Tại các địa điểm bầu cử cố định

Tại mỗi điểm bầu cử cố định, thông báo trước thời gian cử tri đến bỏ phiếu đảm bảo giãn cách, theo từng khu vực dân cư, không tập trung đông người vào 1 thời điểm.

Bố trí khu vực ngồi chờ đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử các cấp

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

3

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử

3.1

Các hoạt động thực hiện như mục 2, phần II, phương án 1

- Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

- Tổ chức điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, tại cơ sở cách ly tập trung và tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định.

3.2

Các hoạt động bổ sung

a)

Thực hiện nghiêm việc đảm bảo khoảng cách tiếp xúc trong quá trình diễn ra bầu cử

 

Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

Không để cử tri tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; bố trí vị trí cử tri xếp hàng, phân luồng, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trong quá trình diễn ra bầu cử.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Cán bộ y tế tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

 

Khu vực thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly xã hội và phong tỏa

Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa

Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m. Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trong quá trình diễn ra bầu cử.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Cán bộ y tế tại các điểm bầu cử

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố

b)

Trường hợp phát hiện ca nghi ngờ, F1, F2… Tại địa điểm bầu cử cố định

- Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định.

- Niêm phòng hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn.

- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định

 

Ngay khi phát hiện, Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Ban bầu cử

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

c)

Tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử lưu động cho người bệnh đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế (thực hiện tương tự như đối với người bệnh nghi ngờ) trong trường hợp số lượng ít, quy mô nhỏ

- Tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu

- Bọc kín bề mặt hòm phiếu trước khi cử tri bầu cử. Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế lưu động - Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử.

- Các đơn vị khám chữa bệnh

 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

d)

Tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử lưu động tại khu phong tỏa quy mô nhỏ (cụm dân cư)

- Tổ bầu cử tại khu vực phong tỏa mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến từng nhà, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay trước khi bỏ phiếu.

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế lưu động - Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

BCĐ phòng chống dịch COVI,D-19 các huyện, thị xã, thành phố

4

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch sau khi bỏ phiếu xong

4.1

Vận chuyển hòm phiếu tại các địa điểm bầu cử cố định ở khu vực phong tỏa và địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu

 

Đối với hòm phiếu tại điểm bầu cử cố định ở khu vực phong tỏa, ở các phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tại tất cả các điểm bầu cử lưu động: ở cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.

- Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

- Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế lưu động và xe y tế chuyên dụng đến các địa điểm bầu cử lưu động thu gom, vận chuyển hòm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

- Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban bầu cử các cấp.

- TTYT huyện, thị xã, thành phố

 

 

 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.2

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

a)

Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định (trừ hòm phiếu ở khu cách ly, phong tỏa)

Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

b)

Đối với hòm phiếu tại các địa điểm bầu cử cố định của khu phong tỏa, tại phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tại tất cả các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng.

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban Bầu cử các cấp

- Tổ kiểm phiếu riêng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.3

Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu và phòng kiểm phiếu sau bầu cử theo quy định

Tổng vệ sinh chung, thu gom rác thải

Phun khử khuẩn nơi tổ chức bầu cử

Sau khi kết thúc bầu cử

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

4.4

Thực hiện giám sát y tế đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử cố định ở khu phong tỏa, điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế

Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và lấy mẫu giám sát COVID-19 theo quy định

Sau khi kết thúc bầu cử

Tất cả cán bộ thuộc phục vụ bầu cử các trường hợp F0, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế…

 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

4.5

Tại điểm bầu cử ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cử tri của điểm bỏ phiếu

Sau khi kết thúc bầu cử

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

 

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN CỬ TRI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(theo Hướng dẫn kèm theo Kế hoạch số 309/KH-BYT của Bộ Y tế)

I. Trong quá trình tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và vận động bầu cử

1. Khi không có dịch COVID-19

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Khi có dịch COVID-19

a) Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp.

- Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

b) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội

* Tổ chức hội nghị trực tiếp:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đại biểu .

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

- Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi đến và sau khi ra về.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

* Tổ chức hội nghị trực tuyến:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

c) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

* Tổ chức hội nghị trực tuyến:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

II . Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử

1. Khi không có dịch COVID-19

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử cần thực hiện

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho tại điểm bỏ phiếu

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức bỏ phiếu bầu cử có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Khi có dịch COVID-19

a) Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

b) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

c) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.