Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10513/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10513/BTC-TCT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ

Kinh gửi:

- Các cơ quan ngang bộ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Bộ tài chính có nhận được công văn của một số doanh nghiệp, Cục Thuế phản ánh vầ chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp, lắp đặt cho dự án do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ các Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Trường hợp Liên hiệp hội, Tổng hội, Hội, các tổ chức Chính trị-Xã hội…(gọi chung là Hội) sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam, Hội được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn thuế GTGT khi mua hàng.

- Trường hợp tổ chức viện trợ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh trongnước để thực hiện dự án viện trợ khônghoàn lại thì được miễn thuế GTGT. Đồng thời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ, cung cáp hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức viện trợ nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện thống nhất./.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 10513/BTC-TCT về việc chính sách thuế do Bộ tài chính ban hành

  • Số hiệu: 10513/BTC-TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/08/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/08/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản