Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế ngành;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 01/02/2020, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có Công văn số 104/KCB-NV gửi các Đơn vị về việc đảm bảo trang bị trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) gây ra, trong đó, có dự trù danh mục và cơ số thuốc cho khu vực cách ly điều trị cơ số 20 giường bệnh (định mức cho: 20 bệnh nhân, tỷ lệ 30% bệnh nhân nặng phải thở máy và điều trị tích cực; thời gian điều trị 3 tuần).

Tiếp theo Công văn số 862/QLD-KD ngày 31/01/2020 của Cục Quản lý Dược gửi các Đơn vị về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra, để chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá phục vụ phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Đơn vị như sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để dự trù đặt hàng và mua sắm theo quy định, đảm bảo có đủ các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hoặc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tuyến tỉnh (Đơn vị được phân công là cơ sở tuyến cuối của tỉnh để tiếp nhận người bệnh có diễn biến nặng) rà soát và lập dự trù bổ sung (nếu cần) các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn này; đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

- Chỉ đạo các các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn sẵn sàng dự trù và lên kế hoạch cung ứng kịp thời các thuốc phục vụ cho nhu cầu điều trị của cơ sở trong trường hợp dịch bệnh lan rộng ở cấp độ 4.

- Yêu cầu các nhà thầu cung ứng đầy đủ thuốc đã trúng thầu tại Đơn vị và tăng cường các biện pháp quản lý để tránh tình trạng tăng giá đột biến khi bùng phát dịch bệnh.

2. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (đặc biệt là các Bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị theo phân tuyến điều trị người bệnh mắc viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra):

- Chủ động liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để dự trù đặt hàng và mua sắm các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn này theo quy định; rà soát và lập dự trù các thuốc cần bổ sung để phục vụ công tác điều trị của cơ sở.

- Cập nhật kịp thời hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh mới nhất của Bộ Y tế để bổ sung các thuốc còn thiếu vào kế hoạch mua sắm.

3. Yêu cầu các cơ sở sản xuất thuốc trong nước chủ động lên kế hoạch dự trù, nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất và vật tư tiêu hao có liên quan để kịp thời sản xuất các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn này; đảm bảo cung ứng đủ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi được yêu cầu cung cấp.

- Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung và tìm kiếm thuốc thay thế (nếu có) để nhập khẩu, cung ứng các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn này; đảm bảo cung ứng đủ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi được yêu cầu cung cấp.

4. Cục Quản lý Dược sẽ xem xét áp dụng hình thức cấp Giấy đăng ký lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu nhanh cho các Đơn vị đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn này để phục vụ nhu cầu điều trị.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Các Vụ/Cục, VPB (để p/h);
- CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h c/đ);
- Cổng TTĐT của BYT, Website Cục QLD;
- Báo SK&ĐS;
- Lưu: VT, GT, ĐKT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THUỐC DỰ TRÙ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO nCoV GÂY RA
(kèm theo Công văn số 939/QLD-KD ngày 05 tháng 02 năm 2020)

STT

Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm lượng

Đường dùng

Đơn vị tính nhỏ nhất

1

Immunoglobulin tĩnh mạch

2.5g/50ml

Tiêm/Truyền

Lọ

2

Immunoglobulin tĩnh mạch

5g/50ml

Tiêm/Truyền

Lọ

3

Vancomycin

500mg

Tiêm/Truyền

Lọ

4

Meropenem

500mg

Tiêm/Truyền

Lọ

5

Imipenem + Cilastatin

500mg+500mg

Tiêm/Truyền

Lọ

6

Ceftriaxone

1g

Tiêm/Truyền

Lọ

7

Cefotaxime

1g

Tiêm/Truyền

Lọ

8

Levofloxacin

500mg

Tiêm/Truyền

Lọ

9

Ceftazidime

1g

Tiêm/Truyền

Lọ

10

Cefperazole

1g

Tiêm/Truyền

Lọ

11

Amikacin

500mg

Tiêm/Truyền

Lọ

12

Azithromycine

500mg

Uống

Viên

13

Azithromycine

200mg/5ml x 15ml

Dung dịch uống

Lọ

14

Adrenalin

1mg/ml

Tiêm/Truyền

Ống

15

Nor-Adrenalin

1mg/ml

Tiêm/Truyền

Ống

16

Milrinon

1mg/ml

Tiêm/Truyền

Lọ

17

Dopamin

200mg/4ml

Tiêm/Truyền

Ống

18

Dobutamin

250mg

Tiêm/Truyền

Ống

19

Midazolam

5mg/ml

Tiêm/Truyền

Ống

20

Morphin

10mg/ml

Tiêm/Truyền

Ống

21

Fentanyl

0,5mg/10ml

Tiêm/Truyền

Ống

22

Fentanyl

0,1mg/2ml

Tiêm/Truyền

Ống

23

Vecuronium

4mg

Tiêm/Truyền

Ống

24

Atracurium

25mg/2.5ml

Tiêm/Truyền

Ống

25

Heparin

5000UI/ml x 5ml

Tiêm/Truyền

Lọ

26

Phenobarbital

100mg/ml

Tiêm/Truyền

Ống

27

Kali clorua

10%

Tiêm/Truyền

Ống 5ml; 10ml

28

Calcigluconat

10%-10ml

Tiêm/Truyền

Ống

29

Calci clorua

10% - 5ml

Tiêm/Truyền

Ống

30

Natribicarbonat

8,4%-10ml

Tiêm/Truyền

Ống

31

Magnesi sulphat

15%-5ml

Tiêm/Truyền

Ống

32

Albumin

20%-50ml

Tiêm/Truyền

Lọ

33

Povidon Iodin

10%-125ml

Dung dịch dùng ngoài

Chai

34

Povidon Iodin

1%-125ml

Dung dịch dùng ngoài

Chai

35

Dịch lọc máu và thẩm tách máu (Primasol)

5 lít

Dung dịch lọc

Túi

36

Natri chlorid

0,9%-500ml

Tiêm/Truyền

Chai

37

Glucose

5%-500ml

Tiêm/Truyền

Chai

38

Glucose

10%-500ml

Tiêm/Truyền

Chai

39

Glucose

30%-500ml

Tiêm/Truyền

Chai

40

Ringer lactat

500ml

Tiêm/Truyền

Chai

41

Ringer lactat + Glucose

5%-500ml

Tiêm/Truyền

Chai

42

Paracetamol

10mg/ml x 50ml

Tiêm/Truyền

Chai

43

Paracetamol

500mg

Uống

Viên

44

Paracetamol

300mg

Uống; Đặt hậu môn

Viên

45

Paracetamol

150mg

Uống; Đặt hậu môn

Viên

46

Paracetamol

80mg

Uống; Đặt hậu môn

Viên