Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 1-1:2017

BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (GỒM 201 TIÊU CHUẨN)

Set of national standards for medicines -
Part 1: General methods for quality control of medicines

 

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Quy định chung

3  Kí hiệu và các chữ viết tắt

Phụ lục 1

1.1  Cao thuốc

1.2  Cồn thuốc

1.3  Dung dịch thuốc

1.4  Sirô thuc

1.5  Hỗn dịch thuốc

1.6  Nhũ tương thuốc

1.7  Thuốc bột

1.8

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-1:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc (Gồm 201 tiêu chuẩn)

  • Số hiệu: TCVNI-1:2017
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2017
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản