Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác định lại giới tính (đối với những trường hợp đăng ký khai sinh từ 1911 - đến 31/7/1956 hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Xác định lại giới tính (đối với những trường hợp đăng ký khai sinh từ 1911 - đến 31/7/1956 hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-098327-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định cấp văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) - Hoặc qua đường bưu điện : Trong trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính, các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải được chứng thực
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 04 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính - Giấy khai sinh bản chính đã được ghi chú nội dung xác định lại giới tính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng