Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-114324-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tuyển dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng