Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên phổ thông, mầm non - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên phổ thông, mầm non - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-114211-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, TX, TP đối với khối phòng Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với khối trực thuộc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với khối phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc khối phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng tổ chức cán bộ, phòng giáo dục trung học Sở đối với khối các đơn vị trực thuộc Sở
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Theo trình tự thực hiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệtQuyết định hành chính Hợp đồng làm việc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng