Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4066:1985

THUỐC THỬ-AXETON
Reagents-Aceton

Tiêu chuẩn này áp dụng cho axeton là chất lỏng trong suốt không màu, dễ bắt lửa, có mùi đặc trưng, hỗn hợp với nước, rượu este theo tỷ lệ bất kỳ, hoà tan trong clorofooc là dung môi tốt hoà tan một số chất hữu cơ và vô cơ khác.

Công thức hoá học : CH3COCH3

Khối lượng phân tử ( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1969)-58-08.

1.YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Thuốc thử axeton phải phù hợp với yêu cầu và các mức quy định trong bảng sau:

Tên các chỉ tiêu

Mức và yêu cầu

TKPT

TK

1

2

3

1. Khối lượng riêng ở 200C ( d420 ), tính bằng g/ml

2. Hàm lượng axeton ( CH3COCH3), tính bằng %, không nhỏ hơn

3. Khoảng nhiệt độ sôi ở 760 mm Hg, tính bằng 0 C.

4. Độ axit tính theo axit axetic (CH3COOH), tính bằng % không lớn hơn

 Hoặc độ kiềm tính theo OH tính bằng %, không lớn hơn

0,790-0,793

 99,0

55,5-57,0

0,003

 0,006

0,790-0,793

 99,0

55,5-57,0

0,004

0,012

5. Hàm lượng cặn không bay hơi tính bằng %, không lớn hơn

6. Hàm lượng andehyt (CH2O), tính bằng %, không lớn hơn

7. Hàm lượng rượu metylic (CH3OH)

8. Hàm lượng chất khử với KMnO4( theo oxy), tính bằng %, không lớn hơn

9. Hàm lượng nước, tính bằng % không lớn hơn

10. Hàm lượng tạp chất hữu cơ không tan trong nước

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4066:1985 về thuốc thử axeton do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: TCVN4066:1985
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/1985
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản