Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2843:1979

CHÈ ĐỌT TƯƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT
Tea leaf - Technical requirements

Tiêu chuẩn này áp dụng cho chè đọt tươi dùng làm nguyên liệu chế biến trong công nghiệp.

1. Đọt chè đem phân loại là đọt non có búp (tôm) hoặc không có búp (đọt mù) có lẫn phần bánh tẻ hái ở cây chè.

2. Căn cứ vào hàm lượng bánh tẻ được xác định theo TCVN 1053-71, chia chè đọt tươi ra làm 4 loại như quy định trong bảng sau:

Loại

Hàm lượng bánh tẻ (tính bằng % khối lượng)

1

2

3

4

Từ 0 đến 10

Trên 10 đến 20

Trên 20 đến 30

1 Tiêu chuẩn ngành 10TCN 147:1991 về chè vàng - yêu cầu kỹ thuật

  • 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5088:1990 (ISO 6770-1982)
  • 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1458:1986 về chè đọt khô - phương pháp thử