Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS278
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Sở Lao động - TB&XH
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại phòng Tiếp dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người đến nộp
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung thêm hoặc làm lại cho kịp thời
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ người lao động đến nhận quyết định tại phòng Tiếp dân, Sở Lao động -TB&XH

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước

Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động
Quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước

Menu