Thủ tục hành chính: Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS276
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Sở Lao động - TB&XH
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại phòng Tiếp dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung thêm hoặc làm lại cho kịp thời
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ doanh nghiệp đến nhận văn bản chấp thuận tại phòng Tiếp dân của Sở Lao động - TB&XH

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Văn bản đề nghị đăng ký định mức lao động của doanh nghiệp
Hệ thống định mức lao động để đăng ký kèm theo bản thuyết minh phương pháp, các bước xây dựng định mức lao động của doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Menu