Thủ tục hành chính: Tiếp nhận cán bộ công chức viên chức công tác tại các địa phương đơn vị ngoài tỉnh cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận cán bộ công chức viên chức công tác tại các địa phương đơn vị ngoài tỉnh cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS417
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hoặc quyết định của Sở Nội Vụ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng