Thủ tục hành chính: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS781
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (01B - Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa). Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trinh cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng