Thủ tục hành chính: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS788
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (01B - Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa). Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Thời hạn giải quyết: Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trinh khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường họp được khen thưởng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng