Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT về Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz

  • Số hiệu: QCVN60:2023/BTTTT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 24/11/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/07/2026
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản