Hệ thống pháp luật

 

QCVN 18:2023/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA TOA XE, PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG KHÔNG TỰ HÀNH KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU

National technical regulation on inspection of manufactured, assembled and imported railway cars and non- propelled special purpose railway vehicles

 

Lời nói đầu

QCVN 18:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 30/2023/TT-BGTVT, ngày 03 tháng 11 năm 2023.

Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn QCVN 18:2018/BGTVT được ban hành theo Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Quy định chung

1.1  Phạm vi điều chỉnh

1.2  Đối tượng áp dụng

1.3  Giải thích từ ngữ

1.4  Các từ viết tắt

2  Quy định kỹ thuật

2.1  Yêu cầu chung

2.2  Yêu cầu kỹ thuật đối với toa xe

2.2.1  Chỉ tiêu động lực học

2.2.2  Khối lượng

2.2.3  Thân toa xe

2.2.4  Móc nối, đỡ đấm

2.2.5  Cửa toa xe

2.2.6  Thiết bị bên trong toa xe khách

2.2.7  Thiết bị bên ngoài toa xe

2.2.8  Giá chuyển hướng

2.2.9  Hệ thống hãm

2.2.10  Hệ thống thông gió và ĐHKK

2.2.11  Độ ồn

2.2.12  Yêu cầu phòng cháy, thoát hiểm

2.2.13  Yêu cầu bảo vệ môi trường

2.2.14  Hệ thống điện

2.2.15  Hệ thống phát thanh thông tin hành khách

2.2.16  Thiết bị chiếu sáng trong toa xe khách

2.2.17  Hệ thống cấp nước, thoát nước

2.2.18  Yêu cầu đối với toa xe tiếp cận cho người khuyết tật

2.3  Yêu cầu kỹ thuật đối với toa xe đường sắt đô thị nhập khẩu chưa qua sử dụng

2.3.1  Ký hiệu kiểu loại toa xe

2.3.2  Điều kiện cung cấp điện

2.3.3  Yêu cầu chung

2.3.4  Thân toa xe

2.3.5  Buồng lái

2.3.6  Khoang hành khách

2.3.7  Hệ thống cửa hành khách

2.3.8  Móc nối

2.3.9  Giá chuyển hướng

2.3.10  Hệ thống khí nén

2.3.11  Hệ thống hãm

2.3.12  Hệ thống điện

2.3.13  Hệ thống thông gió và ĐHKK

2.3.14  Thiết bị an toàn

2.3.15  Hệ thống phát thanh, thông tin hành khách

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2023/BGTVT về Kiểm tra toa xe, phương tiện chuyên dùng không tự hành khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

  • Số hiệu: QCVN18:2023/BGTVT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 03/11/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/12/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản