Hệ thống pháp luật

QCVN 15:2023/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG

National technical regulation on requirements for technical safety and environment protection of in-use railway vehicles

 

Lời nói đầu

QCVN 15:2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 30/2023/TT-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2023.

Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn QCVN 15:2018/BGTVT được ban hành theo Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

MỤC LỤC

1  Quy định chung

1.1  Phạm vi điều chỉnh

1.2  Đối tượng áp dụng

1.3  Giải thích từ ngữ

2  Quy định kỹ thuật

2.1  Yêu cầu chung

2.2  Yêu cầu đối với đầu máy

2.2.1  Giá chuyển hướng

2.2.2  Giá xe

2.2.3  Vỏ máy, buồng lái

2.2.4  Móc nối, đỡ đấm

2.2.5  Hệ thống hãm

2.2.6  Hệ thống xả cát

2.2.7  Thiết bị an toàn chạy tàu và phòng cháy, chữa cháy

2.2.8  Động cơ Diesel

2.2.9  Hệ thống truyền động thủy lực

2.2.10  Hệ thống truyền động điện kéo

2.2.11  Máy điện và mạch điện điều khiển

2.2.12  Đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu

2.2.13  Còi

2.3  Yêu cầu đối với toa xe đường sắt quốc gia, toa xe đường sắt chuyên dùng

2.3.1  Giá chuyển hướng

2.3.2  Bệ xe

2.3.3  Móc nối, đỡ đấm

2.3.4  Hệ thống hãm

2.3.5  Hệ thống điện

2.3.6  Thân xe

2.3.7  Các thiết bị trên toa xe khách

2.4  Yêu cầu đối với toa xe đường sắt đô thị

2.4.1  Giá chuyển hướng

2.4.2  Móc nối, đỡ đấm

2.4.3  Thiết bị an toàn

2.4.4  Buồng hành khách

2.4.5  Buồng lái

2.4.6  Thử dột toa xe

2.4.7  Thông tin liên lạc trên tàu

2.4.8  Chiếu sáng

2.4.9  Thông gió

2.4.10  Điều hòa không khí

2.4.11  Hệ thống hãm

2.4.12  Bộ tiếp điện

2.4.13  Bộ biến đổi điện động lực

2.4.14  Ắc quy

2.4.15  Độ cách điện

2.4.16  Động cơ điện kéo

2.4.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2023/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt trong quá trình khai thác sử dụng

  • Số hiệu: QCVN15:2023/BGTVT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 03/11/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/12/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản