Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: QCVN11:2010/BTC
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 25/03/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản
Không có dữ liệu download.