Thủ tục hành chính: Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1200
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thỏa thuận hoặc:
- Trong trường hợp bán đấu giá không thành, không có người tham gia đấu giá, trả giá: người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản về việc thoả thuận của người được thi hành án, người phải thi hành án về việc đồng ý để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án; Quyết định giao tài sản.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng