Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị xác minh điều kiện thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị xác minh điều kiện thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS867
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã, Cơ quan, Tổ chức, cá nhân đang nắm giữ các thông tin về tài sản, đang quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án.
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của đương sự
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản xác minh điều kiện thi hành án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng