Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khôi phục thời hiệu thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Khôi phục thời hiệu thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS866
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khôi phục hoặc Quyết định bác đơn xin khôi phục thời hiệu thi hành án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng