Tìm kiếm nhanh

Ví dụ: "Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020" hoặc "Khoản 3 Điều 203 Luật đất đai 2013"

Khoản 2 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014

Khoản 2 Điều 14

2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

Luật Hộ tịch 2014

  • Số hiệu: 60/2014/QH13
  • Loại văn bản: Luật
  • Ngày ban hành: 11/20/2014
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
  • Ngày công báo:
  • Số công báo: Từ số 1165 đến số 1166
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
MỤC LỤC ĐIỀU KHOẢN VĂN BẢN