Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/TCHQ-GSQL
V/v đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Phúc đáp công văn số 412/LS-BHCD ngày 05/02/2020 của Bộ Ngoại Giao về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 266/VPCP-QHQT ngày 04/02/2020 của Văn Phòng Chính phủ để đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước và viện trợ hàng hóa cho Trung Quốc, theo kế hoạch dự kiến vào ngày 09/02/2020 với lộ trình bay Nội Bài - Vũ Hán - Vân Đồn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Công Nghiệp - Bộ Công Thương và Tổng công ty Hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch, lên phương án tập kết và chỉ đạo Chi cục Hải quan Nội Bài làm thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa viện trợ cho Trung Quốc tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

2. Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cẩm Phả bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thực hiện các thủ tục hải quan đối với hành lý của hành khách là công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc theo hướng tạo thuận lợi và đúng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV).

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để quý Cục tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (thay báo cáo);
- Cục HQHN (để phối hợp thực hiện);
- Cục HQQN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành