Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu khẩu trang y tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
(Đ/c: 46 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và hân hạnh phúc đáp công hàm số 005/2020 ngày 01/02/2020 và công hàm số 010/2020 ngày 03/02/2020 của Đại sứ quán về việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang y tế như sau:

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì mặt hàng khẩu trang y tế khi xuất khẩu không phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. Do vậy, đề nghị Đại sứ quán thông báo tới đơn vị xuất khẩu làm thủ tục xuất khẩu với cơ quan hải quan tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật về Hải quan.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa lời chào trân trọng và hy vọng bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra sớm được ngăn chặn, đẩy lùi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành