Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1156/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1156 TCT/ NV6NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ LÀM CƠ SỞ ẤN ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 422 CT/ TTr ngày 05/02/2002 của Cục thuế về việc lấy giá điều tra xác minh làm giá ấn định để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 25 Nghị định số 30/1998/ NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì đối với các trường hợp ấn định thuế, cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế.

Như vậy đối với trưòng hợp Cục thuế phải ấn định lại giá hàng hoá mua vào trên bảng kê để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Cục thuế đã đi điều tra xác minh về giá cả, thực tế tình hình hoạt động kinh doanh thì giá điều tra xác minh do Cục thuế xác định là giá ấn định để xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1156/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc xác định giá làm cơ sở ấn định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số hiệu: 1156/TCT/NV6
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 15/03/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Đức Quế
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/03/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản