Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

CÁCH LY PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH

BỘ Y TẾ ĐIỆN

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, đến 12 giờ, ngày 06/02/2020 trên thế giới đã ghi nhận 28.276 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc ghi nhận 28.018 trường hợp mắc ở tất cả 31 tỉnh, thành phố, trong đó 563 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, đã ghi nhận 10 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 02 người Trung Quốc.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ ngày 05/02/2020, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 67 hành khách (quốc tịch Trung Quốc), trên chuyến bay của Hãng Asiana Airline từ Seoul (Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất được công an cửa khẩu cho phép nhập cảnh vào Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra.

2. Chỉ đạo rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trên chuyến bay nói trên để thực hiện các biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày, giám sát, huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo phục vụ việc cách ly y tế.

3. Chỉ đạo các đơn vị công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện cách ly phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra, trong đó bao gồm thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú đối với các hành khách trên chuyến bay của Hãng Asiana Airline được công an cửa khẩu cho phép nhập cảnh vào Việt Nam dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.

4. Lập danh sách điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và những người khác.

5. Tổ chức các đoàn liên ngành đi kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị tại các cửa khẩu, khắc phục các tồn tại, giải quyết khó khăn, vướng mắc để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp; tập trung cao độ các biện pháp phòng, chống để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh nCoV ngay tại cửa khẩu.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo cụ thể về việc rà soát, các biện pháp xử lý cách ly y tế, các hoạt động đã thực hiện về Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV (Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) theo địa chỉ: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, số 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, email: baocaobtn@gmail.com trước ngày 07/02/2020.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, GTVT, Ngoại giao (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: KCB, MT, KH-TC, TT-KT;
- Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm KSBT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm KDYTQT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên