Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/TTg-KGVX
V/v tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh - Xã hội,
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra, trước tình hình dịch do chủng mới vi rút Corona diễn biến phức tạp có khả năng lây lan nhanh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua như sau:

- Đối với các trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế.

- Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại các cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định; áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly.

- Đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử trùng các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe.

2. Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh như trên.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh như trên; yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tụ tập đông người.

4. Bộ Y tế:

- Khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc một cách nhanh nhất người bị cách ly.

- Bộ Y tế theo thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều trị mới, điều phối thuốc, trang thiết bị bảo đảm không bị thiếu tại các cơ sở điều trị, không để xảy ra tử vong.

- Được phép điều chuyển cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị phục vụ cho việc cách ly, điều trị người nhiễm nCoV.

- Bộ Y tế chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa điểm có người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV. Đối với trường hợp đến từ hoặc có đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh.

5. Ủy ban nhân dân các địa phương:

- Chỉ đạo các đơn vị công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch và các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn thực hiện việc cách ly như trên.

- Chỉ đạo rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày để thực hiện các biện pháp cách ly nêu trên.

- Huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo phục vụ việc cách ly.

- Khi có trường hợp mắc bệnh phải công bố dịch ngay; thực hiện việc học sinh, sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các lễ hội theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp;
- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, NC, PL, KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).Q

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam