Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/CĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

V/V PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC điện:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đã xảy ra tại Trung Quốc, lây lan ra nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh này chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Nhận định tình hình đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, Tổng KTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

1. Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại đơn vị theo tinh thần Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tổ chức tổng vệ sinh sát khuẩn toàn bộ trụ sở đơn vị, đặc biệt là trong thang máy phải được sát khuẩn thường xuyên; cập nhật và thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị dưới hình thức phù hợp; chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động quyết liệt áp dụng các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông; thường xuyên rửa tay với xà phòng, lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông thường; súc họng bằng nước sát khuẩn; che miệng và mũi khi ho và hắt hơi; không nói chuyện trong thang máy...); đề nghị công chức, viên chức, người lao động khi có các dấu hiệu, triệu chứng nghi lây nhiễm vi rút Corona cần phải chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phải tự cách ly và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, khám chữa bệnh...

2. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để phòng, chống dịch, đặc biệt là các phương án phù hợp trong: Hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán; hoạt động kiểm toán. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế đến các địa điểm công cộng, các lễ hội, những nơi tụ tập đông người.

3. Giao Văn phòng KTNN tổ chức mua sắm dung dịch rửa tay khô sát khuẩn, khẩu trang y tế (chủng loại theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế) cấp phát cho công chức, người lao động các đơn vị khối cơ quan KTNN và đặt tại các vị trí phù hợp tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Giao các KTNN khu vực, các đơn vị sự nghiệp tổ chức mua sắm dung dịch rửa tay khô sát khuẩn, khẩu trang y tế (chủng loại theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế) cấp phát cho công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị và đặt ở các vị trí phù hợp tại trụ sở đơn vị.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo KTNN;
- Báo Kiểm toán;
- Cổng thông tin điện tử KTNN;
- Lưu: VT, VP (TK-TH).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc