×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/BYT-MT
V/v Khuyến cáo Phòng chng bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
-
y ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi t Corona (nCoV) đang có din biến phức tạp. Tính đến 14h00 ngày 05/02/2020, thế giới đã ghi nhận có 24.567 người mắc, 493 người tử vong tại 27 quc gia và vùng lãnh th. Nước ta đã ghi nhận 10 trường hợp mắc bệnh. Đ chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, Bộ Y tế đã xây dựng Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc (được gửi kèm theo Công văn này).

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc trin khai thực hiện Khuyến cáo Phòng chng bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc.

2. y ban nhân dân các tỉnh thành phố:

- Chỉ đạo S Y tế phối hợp với S Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lao động triển khai và b trí nguồn lực để thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ s lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các nội dung Khuyến cáo Phòng chng bệnh viêm đường hô hấp cp do nCoV tại nơi làm việc.

- Kim tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mc về Bộ Y tế (Cục Qun lý môi trường y tế).

Thông tin liên hệ Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế theo số điện thoại 024 3227 2855 và số 0913 022 196.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đồng chí Th trưởng (đ p/h);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra
B, Văn phòng Bộ, Tng cục DS-KHHGĐ, các đơn vị trc thuộc BYT (để t/h);
-
Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRÚT CORONA (nCOV) TẠI NƠI LÀM VIỆC

(Không áp dụng cho cơ sở y tế)
(Gửi kèm theo Công văn s 490 ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế)

1. Thông tin chung về bệnh

- Bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới ca vi rút Corona là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A;

- Người mắc bệnh có triệu chng viêm đường hô hp cp tính: sốt, ho, khó th, có trưng hợp viêm phổi nặng, có th gây suy hô hấp cp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở nhng người có bệnh lý mạn tính;

- Một s người nhiễm vi rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện;

- Đến nay chưa có thuc điu trị đặc hiệu và vc xin phòng bệnh.

2. Khuyến cáo đi vi ngưi lao động

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên ra tay bng xà phòng và nước sạch trong ít nht 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phm vệ sinh tay có chứa cn t nht 60% cồn);

- Tránh chạm tay vào mt, mũi, miệng;

- Che kín miệng, mũi khi ho hoặc ht hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào tng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay;

- Duy trì các thói quen tt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ th, ăn uống hợp vệ sinh, đ chất, giữ m mũi họng, nâng cao th trạng;

- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (st, ho, khó th), trong trường hợp cn thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc;

- Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện st, ho, khó th,... thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại cơ s lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

3. Khuyến cáo đi với người sử dụng lao động

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cp các sản phm vệ sinh tay có chứa cn (ít nht 60% cn);

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các b mt các đồ vật ti nơi làm việc có th có vi rút như tay nm cửa, nút bm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn,... bằng các cht tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khun thông thường khác;

- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc;

- Có quy định và hướng dn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo ca Bộ Y tế khi có các biu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh động đối với những trường hp nghi mắc bệnh (nếu được);

- Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành dịch vụ,... tiếp xúc với nhiu người cần cung cp và hướng dn sử dụng khu trang đúng cách cho người lao động và cân nhắc lắp đặt h thống kính ngăn tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch;

- Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cn thực hiện cách ly ngay đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương (thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095).