Thủ tục hành chính: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-085881-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nội vụ, số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thành phố Tuy Hòa
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng