Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-I9 GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Tới thời điểm này, cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn triệt để dịch bệnh từ bên ngoài, dập dịch bên trong vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đã 22 ngày qua cả nước không có trường hợp mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến dịch ở các nước trên thế giới, kể cả những nước gần Việt Nam vẫn rất phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn luôn sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc biệt là đối với lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; để tiếp tục nới lỏng các hạn chế, khôi phục dần các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, hướng tới “chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19”,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm và nguyên tắc chống dịch đã được đề ra từ trước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch. Cả tỉnh đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời với khôi phục, phát triển nền kinh tế. Các cấp, các ngành cho đến từng người dân, doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế nhưng cũng không chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

2. Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch:

a) Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Tất cả người nhập cảnh đều phải được cách ly tập trung 14 ngày; trừ các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao thì có biện pháp cách ly phù hợp, chủ doanh nghiệp, cơ quan y tế địa phương chịu trách nhiệm giám sát việc cách ly các trường hợp này, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.

b) Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học) và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

c) Sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng. Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương phải duy trì đội phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả. Ngành y tế phải tổ chức ứng trực mức 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra. Không để dịch bệnh quay trở lại là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế và các huyện, thành phố.

d) Sở Y tế tiếp tục kiện toàn năng lực phòng xét nghiệm xác định COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng máy và sinh phẩm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm. Theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và các kỹ thuật, sinh phẩm chẩn đoán theo chỉ đạo của Bộ Y tế đế điều chỉnh hoạt động xét nghiệm phù hợp với công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị, xây dựng các hướng dẫn và tập huấn cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và hướng dẫn xử lý khi có các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, dương tính với COVID-19 hoặc nhiễm dịch bệnh khác (nếu có). Chuẩn bị sẵn sàng các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra.

3. Thực hiện nới lỏng các hạn chế:

a) Dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng (xe khách, xe buýt,...). Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4393/BGTVT-VT ngày 07/5/2020; đồng thời dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Ga Tháp Chàm.

b) Đồng ý cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ trường và dịch vụ karaoke.

c) Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

d) Đồng ý các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

đ) Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo đảm kết quả trung thực, khách quan.

4. Các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

5. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của năm 2020, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh biết kịp thời chỉ đạo. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ban hành cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo NT, Đài PTTH, Website tỉnh (để TB);
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV.NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình