Thủ tục hành chính: Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS702
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký xe và Biển số xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng